New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Suudi Arabistan'ın siyah hazinesi : PETROL
 
 
Suudi Arabistan Krallığı, dünyanın en büyük petrol üretim gücüne ve en geniş petrol rezervlerine sahip ülkesidir. Petrol ihracatı bakımından dünyada ilk sırada yer alan Suudi Arabistan, dünyada kullanılmakta olan tüm petrol rezervlerinin yüzde 25'ine sahiptir. Ülkede bundan sonra bulunması muhtemel petrol yataklarındaki rezervlerin ise, 200 milyar varil gibi dev boyutlarda olduğu tahmin edilmektedir.
 
Petrolün bulunmasına kadar ekonomisi Mekke ve Medine'yi ziyarete gelen hacılara ve hurma dışsatımına bağımlı olan Suudi Arabistan ekonomisi 1932 yılında petrol rezervlerinin kullanilmaya başlamasıyla hızla gelişerek, dünya ekonomisine tesir edecek seviyeye gelmiştir.

OPEC örgütünün en önemli üyesi olan ülkede, petrole paralel olarak, petro kimya endüstrisi de kurulmuştur ve petroldan ve petrol ürünlerinden elde edilen gelirler ülke ekonomisinin can damarını teşkil etmektedir.

Hükümet, petrolden elde edilen gelirleri Suudi Arabistan'ı çok yönlü bir sanayi ülkesine dönüştürmek için kullanmakta, üretimde çeşitliliği arttırmak için gerekli altyapıyı hazırlamaktadır. Ülkede devlet gelirlerinin yüzde 90'dan fazlası ham petrol ve petrol ürünleri gelirlerinden oluşmaktadır. Ülkedeki petrolün büyük bölümünü ARAMCO şirketi çıkarmaktadır. Suud ailesinin bu şirketteki payı ise 1973'te %25 iken, 1974'te %60'a, 1980'de de %100'e yükselmiştir.

Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık 5836 km2lik bir tarafsız bölge mevcuttur. Bu alan, iki ülke tarafından 1966 yılında idari olarak paylaşılmıştır ve buradaki petrol yataklarından halen her iki ülke de faydalanmaktadır.

Basra Körfezi kıyısındaki Cubail il Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'da kurulan yeni ve büyük “Sanayi Kentleri”nde, enerji kaynağı olarak petrol yataklarından boruyla getirilen doğalgaz kullanılmaktadır.

Halen, Suudi Arabistan'da petrol üretiminin arttırılması için belirli programlar dahilinde yeni adımlar atılmakta, önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu sayede, yerel istikrarsızlıklar nedeniyle petrol üretiminin kısıtlaması riskini ortadan kaldırmak ve petrolün bir silâh gibi kullanılmasını engellemek hedeflenmektedir.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1