New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

SUUDİ KADINI İŞ BAŞINDA
 

Birçok doğu ülkesinde olduğu gibi, aslında “erkek-egemen” geleneklerin hüküm sürdüğü Suudi Arabistan'da, kadınlar, özellikle son yıllarda kalkınmanın dinamik gücü haline geliyorlar. 23 milyon nüfuslu ülkede üniversite öğrencilerinin yüzde 60'ı kadın ve üniversite mezunu olan Suudi kadınların yüzde 70'i çalışma iş yaşamının içindeler.

Kadınların eğitim görerek ve mesleki deneyim kazanarak, sosyal bir değişim yarattıkları Suudi Arabistan'da geçen yıllarda bir kadının pilot lisansı alması dikkat çekici olmuştu. Üniversitelerde öğretim görevlisi olan, gazetecilik yapan, televizyon programları sunan kadınların yanı sıra, bazıları da kendi isimlerine firmalar kurup işkadını oluyorlar ve başarılı birer kariyer çizgisi sergiliyorlar.

İş yaşamındaki kadınların mesleki dağılımlarına bakıldığında, eğitim alanının ağırlık kazandığı ve Suudi kadınların daha çok öğretmenlik mesleğinde yoğunlaştıkları görülüyor. Suudi Arabistan'da bütün kanunlar her iki cinse de fark gözetmeksizin uyguland ı ğ ı için, yönetmeliklerde her türlü ayr ı mc ı uygulama yasaklanmış. Bu yüzden kadın ve erkek bütün çalışanlar, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, benzer haklara sahipler. Suudi Arabistan'da kadınlar mülk edinme, kontrat imzalama, ticaret yapma, kendi işini yürütme gibi haklara sahip. İş kadınları, Suudi Ticaret Odasının faal ü y e l e r i arasında yer alıyor. Örn e ğ i n Cidde Ticaret ve Sanayi Odası'nın son seçimlerinde, kadınlar, 12 kişilik Yönetim Kurulundaki 2 sandalyeyi kazandılar. Suudi kadınlar Krallıkta 23 binden fazla işe sahiptirler ve bu da toplam rakamın %20'sine denk gelmektedir.

Suudi Arabistan'da yakın dönemde kadının rolünün artmasının en güzel örneklerinden biri 2000 yılının Ekim ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na (UNF-PA) Genel Müdür olarak atanan Thoraya Obaid. Arap kadınlarının gururu olan Obaid, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de Genel Sekreter Yardımcısı.

2004 yılında 10 Suudi işkadını yıllık Cidde Ekonomi Forumuna katılmıştı. Sonraki yıllarda da bu foruma katılan ve konuşmacı olan Suudi kadınların sayısı artmış bulunuyor. Ortadoğu'nun en önemli düşünce kuruluşu olarak kabul edilen Cidde Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını yapan etkili iş kadını Lubna el-Olayan Suudi kadınlar için reform çağrısı yaparak 21'inci yüzyıl için devletin
ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğine, bu sayede hem erkekler, hem de kadınlar için daha fazla iş olanağı yaratılabileceğine dikkat çekmişti.

Yine 2004 yılında düzenlenen Suudi Gazeteciler Konseyi'nin ilk üyelerinin seçiminde iki bayan gazeteci Nawal Rashid Al-Rasid ve Nahid Saeed Bashatah, seçilerek 9 kişilik kurulda yer almaya hak kazanmıştı.

2005'in Aralık ayında ise, bir bayan mühendis, Uluslararası Mühendisler Kurulunun 10 kişilik yönetim kuruluna üye seçilerek, uluslararası alanda erkeklerin egemen olduğu bu iş kolunda etkileyici bir başarıya imza atmıştı.

Sessiz ve derinden bir mücadeleyle iş dünyasındaki yerlerini alan kadınlar artık Suudi Arabistan'ın dinamik gücü olarak iş dünyasında birçok başarıya imza atıyorlar.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1