New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

SUUDİ SANATI
 

Suudi Arabistan çok köklü ve zengin bir tarihi-kültürel mirasa sahip. Ülkede, İran, Asya ve Osmanlı etkisi ile yapılmış görkemli kaleler, saraylar, hanlar, camiler ve hamamlar yapılmış. Osmanlı döneminde geçen 400 yıl boyunca da manevi ve sanat değeri yüksek olan eserler ortaya çıkmış. Ancak bu eserlerin önemli bir kısmı bugüne kadar ulaşamamış. Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi, Suudi Arabistan'da da bazı mimari yapıtlar, modern yaşam tarzına ve şehir düzenine hızlı geçiş sırasında kaybolmuşlar. Ancak, Suudi Arabistan'da bugün modern mimarlık sanatının en güzel örneklerini görmek mümkün. Ülkede bir yandan modern mimari alanında inanılmaz bir atılım gerçekleşirken, bir yandan da, sanat değeri yüksek eski eserlerin ve mimari mirasın korunmasına yönelik yoğun çabalar harcanıyor. Bu sayede, bazı bölgeleri, öz kimliğin korunması yönünde hoş bir gelecek bekliyor; Hanife Vadisi gibi

Geleneksel Suudi mimarisinin karakteristik özelliklerini 'baraha'lı, 'sabat'lı, avlulu, işlemeli ve çatı katlı 'zugag'lar oluşturuyor. İç bölgelerde kerpiçten, kıyı bölgelerde ise mercan taşından kalın çamur duvarlar, palmiye ağacından yapılmış zemin döşemeleri ve çamurla kaplı dış yüzeyler oldukça yaygın. 'Badgirler', dekoratif sıvalı pencereler ve duvarlar, 'müşrabiyeler' ve 'ravşanlar', renkli yelpaze şeklindeki pencereler, sofistike mazgallı siperler ve değişik tiplerdeki kemerler, mimari bir zenginlik oluşturuyor.

Resim ve heykelin İslâm dininde günah sayılması nedeniyle, bu iki sanat dalı Batılı anlamda bir gelişme göstermemiştir. Ancak, diğer Müslüman ülkelerde de olduğu gibi, bunların yerini minyatür sanatı ile süsleme ve hat sanatları almış bulunuyor.

Kur'an harfleri çevresinde oluşmuş bir güzel yazı sanatı olan hat sanatı, bu harflerin VI. ve X.yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmış, İslam dininin bilime verdiği özel önemin de etkisiyle, çok sayıda kâtip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli bir sanat kolu haline gelmiştir. Modern resim sanatı ise, günümüzde ülkede başarıyla uygulanan bir sanat dalıdır. Eğitimli ve yetenekli ressamların ürettikleri modern eserler uluslararası alanda da övgü almaktadır.

Sinemaya gelince.. Hayfa El Mansur, ilk ve tek kadın Suudi yönetmen konumunda bulunuyor. 2003 yılında çektiği “Gölgesiz Kadınlar” belgeseliyle hayli ilgi toplamış ve eleştirmenler arasında tartışmalara neden olmuş. Suudi Arabistan'da sinemaya ilgi yoğun bir ilgi var ancak filmler sinema sa- lonlarında değil evlerde seyrediliyor. Bu yüzden de insanlar harıl harıl film kiralıyorlar. Sinema sanayinin henüz yeterince gelişmemiş olduğu ülkede, çok az sayıda film yönetmeni bulunuyor. El Mansur, tahmin edilenin aksine Suudi Arabistan'da kadın yönetmen olmanın erkek yönetmen olmaktan daha avantajlı bir durum olduğunu düşünüyor. 2006 yılında, dinde aşırılığı ve kadınların ezilmesini hicveden bir komedi olarak yapılan "Keyf el Hal" (Nasılsın?) isimli film, Suudi Arabistan sermayesiyle çekilen ilk sinema filmi olmuş ve komşu Bahreyn'de de gösterime girmiş.

Suudi Arabistan'da müzik alanında da geleneksel beğeniler ön plâna çıkıyor. Prodüksiyon şirketleri ve stüdyolar, geleneksel/klasik Arap müziği üretmeyi tercih ediyorlar. Konserler de daha ziyade ünlü Arap müzisyenler için düzenleniyor.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

 

New Page 1