New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud Al-Faysal'ın, 28 Eylül 2007 tarihinde BM'de yaptığı konuşmadan bölümler:
 

Orta Doğu

“Orta Doğu'da mevcut bulunan koşullar büyük tehlike arz etmektedir. İsrail'in Arap topraklarını işgali bütün bölgeyi bir çok krizin ortaya çıktığı bir alana dönüştürmekte, ayrıca Filistinlilerin dramatik acılar çekmesine ve radikalleşme ortamının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu tehlikeli sonuçlardan kaçınmanın tek yolu Arap-İsrail barışının sağlanmasıdır.”

Irak

“Suudi Arabistan Krallığı her zaman Irak'ın bütünlüğünün güçlendirilmesi ile, bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasının önemini vurgulamış ve bunu yaparken de bu ülkenin iç işlerine karışmaktan daima kaçınmıştır. Irak'ta ulusal barışın bir an önce sağlanması ihtiyacı konusunda, önümüzdeki dönemde, giderek ağırlık kazanan bölgesel ve uluslararası fikir birliği belirleyici olacaktır. Ancak, Iraklı liderler ve Irak hükümeti de, ülkede ulusal barışa yönelik anayasal, yasal, siyasi, ve ekonomik gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.”

Din

“Terörizmi savunan hiçbir gerçek din yoktur. Dünyanın büyük dinlerinin hepsi yüce değerleri ve barışı teşvik eder. Dolayısıyla bizler de herhangi bir dine mensup olan gerçek müminler çoğunluğunu küçük bir azınlığın bu tür eylemlerinden sorumlu tutmamalıyız.”

Terörizm

“Küresel terör kavramı hepimiz için tehdit oluşturmaktadır. Süregelen terörist eylemler bizlerin terörle mücadeledeki kararlılığımızı sınamaya devam etmektedir. Krallığımız, terörizmin hedefindeki ülkelerden birisi olarak, terörün her çeşidine defalarca karşı çıkmış ve terörle mücadelede somut başarılar elde etmiştir.”

Silahların kontrolü

“Savaş veya caydırma amaçlı da olsa, bazen terörist grupların eline de geçen kitle imha silahlarının küresel barış ve güvenliğe karşı oluşturduğu ciddi tehdidi göz ardı edemeyiz.”

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1