New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

GİZEMLİ VE MİSTİK : MEKKE
 
 

İslam dininin kutsal şehri olan ve her yıl milyonlarca müslümanı bir araya getiren Mekke Arap Yarımadası'nın batı kesiminde, Kızıldeniz'e yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunuyor. Eski bir arap efsanesine göre, Adem ile Havva cennetten kovulduktan sonra, dünyaya indiklerinde, 200 yıl kadar ayrı yerlerde ve yalnız yaşamışlar. Daha sonra, Allah'ın verdiği izin sayesinde Arafat dağında buluşmuşlar ve dağın yakınındaki Mekke şehrinin temellerini atmışlar. Bu efsaneye göre, Mekke'nin dünyadaki ilk yerleşim yeri olduğuna inanılıyor. Müslümanların kıblesi olan Kabe ise, daha sonra Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiş. İnşa sırasında kullanılan taşların ise 5 kutsal dağ olan Sina Dağı, Zeytin Dağı, Cebel-i Lübnan, Cudi Dağı ve daha yakındaki Hira Dağı'dan getirildiği söyleniyor. Eski dünya olarak bilinen Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kavşak noktası olan Hicaz bölgesindeki Mekke, hem son peygamber Hz. Muhammed'in, hem de İslâm dininin doğduğu yer olarak kutsal bir kent. Bu kutsal kentin bir de “Zemzem” adıyla bilinen ve şifalı olduğuna inanılan kutsal bir suyu var. Zemzem suyunun, Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer tarafından keşfedildiği anlatılıyor. Yaygın bir inanışa göre, Zemzem suyu hem susuzluğu, hem de açlığı gideriyor, ayrıca hastalıklara da iyi geliyor. Bugün de, Hacca gidenler, Zemzem suyu içmeden ve yakınlarına getirmeden dönmüyorlar. Mekke, dinsel özelliklerinin yanında, eski çağlardan beri önemli bir ticaret merkezi olarak da bilinmektedir. Eskiden Kervanlarla Yemen ve Şam arasında ticareti sağlayan Mekkeliler, günümüzde Hac dolayısıyla kente gelenlere hizmet etmektedirler. Sadece Hac mevsiminde kente 100 milyon dolardan fazla para girdiği hesaplanmaktadır. Mekke'nin bir diğer önemli özelliği de, bu kutsal kente Müslüman olmayanların girmelerinin yasak olması. Gerek havaalanı terminalinde, gerekse de şehre giden yollardaki kontrol noktalarında yapılan sıkı denetimlerde, müslüman olmayanların kente gidişi engelleniyor. Bu durum bir giz perdesi yarattığı için, tabii bir çok gayrimüslimin merak duygusu ağır basıyor ve bazı Avrupalıların çeşitli yöntemlerle kente girmeyi denedikleri, hatta içlerinde başarılı olan bazı istisnaların da çıktığı söyleniyor.

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1