New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

İSTİKRARLI
BÜYÜME
 

Mısır, son çeyrek yüzyılda, her yıl ortalama yüzde 4,5-5 oranında istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlamış. Bu başarının, planlı ekonomik reform çalışmaları ve serbest pazar ekonomisi uygulama stratejisi sayesinde sağlandığı belirtiliyor.

 

Eskiden merkezden yönetilen bir ekonomik sistemin uygulandığı Mısır’da, 2007 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri çerçevesinde, serbest pazar ekonomisine geçiş için gerekli düzenlemeler yapılmış ve ardından çıkartılan yasalarla ekonominin çehresi değişmeye başlamıştı. Ekonomik kalkınma çabalarının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan önlemler arasında, vergi sisteminde, gümrük işlemleri konusunda, para politikalarında, ve özelleştirme alanında yapılan yenilikler önde geliyordu.

Sektörlerin payı

Mısır, geçmişte bir tarım ülkesi olarak bilinirdi. Tarım sektörü bugün de ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Ancak, artık Mısır ekonomisinde ağırlık noktası Hizmet Sektöründe. Hizmet sektörü deyince de, Mısır’da ilk akla gelen Turizm oluyor. Gerçekten de, hem geniş istihdam sağlaması, hem de ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlaması nedeniyle, turizmin Mısır ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğu söylenebilir. Örneğin, bu yıl ülkeye 15 milyon turist gelmesi bekleniyor.

Hizmet sektörünün diğer önemli dalları ise, bankacılık, ulaştırma ve iletişim alanları. 100’den fazla bankanın faaliyette olduğu ülkede, 15’den fazla yabancı bankanın da şubeleri bulunuyor. Ulaştırma alanında ise, Süveyş kanalının dünya çapındaki önemini hatırlamak bile yeterli. Ayrıca, Nil nehrinde yapılan taşımacılığın ve Egyptair Holding’in dünya çapında uyguladığı hava taşımacılığının önemini de belirtmek gerekiyor. Haberleşme konusunda ise, Kahire’nin basın ve Media açısından, tüm Arap dünyası için merkezi bir konumu var.

Sonuçta, Hizmet sektörü, Mısır ekonomisinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Sanayi sektörünün ekonomideki payı ise  yaklaşık yüzde 38. Ülkenin doğal kaynakları arasında, petrol, doğal gaz, fosfat, altın ve demir cevheri önde geliyor. Sanayi ürünleri arasında ise tekstil, elektrikli ve elektronik ev aletleri, başta suni gübre olmak üzere kimyasal ürünler, demir-çelik üretimi ve otomotiv endüstrisi büyük yer tutuyor. Kia, Peugeot ve Jeep gibi markaların bazı modelleri Mısır’da üretiliyor.

Tarım sektörünün ekonomideki payı ise yüzde 17 civarında. Ama, sağladığı istihdam oranı yaklaşık yüzde 34. Ülkede tarıma uygun arazi oranının düşük olmasına rağmen Nil’in bereketi sayesinde yılda 2-3 kez ürün alınabiliyor. Mısır eskiden bir pamuk üreticisi olarak bilinirdi. Pamuk yine önemli bir ürün ama eskisi kadar ihraç edilemiyor. Tarımda, buğday, mısır, şeker kamışı, meyve ve sebze ve pirinç üretimi de çok yaygın. Tabii, hurma ile narenciyeyi de unutmamak gerek.

Dış ticaret

Mısır’ın ihraç ürünleri arasında doğal gaz önde geliyor. Buna rağmen, Mısır, bütün diğer Arap ülkeleri içinde, petrole dayanmayan ürünleri en fazla ihraç edebilen ülke. Örneğin, Mısır’ın tekstil ürünleri ve hazır giyim, tıbbi ürünler, narenciye ve pirinç gibi önemli ihraç ürünleri var. Son yıllarda, bunlara çimento, seramik ve çelik gibi sanayi ürünleri de eklenmiş. Ülkede üretilmesine rağmen, ihtiyaca yeterli olmadığı için, buğday ve mısır gibi gıda ürünleri ise ithal ediliyor. Ayrıca makine ve teçhizat, akaryakıt, tıbbi ürünler, otomobil ve oto yedek parçaları da önde gelen ithalat kalemleri arasında.

Mısır’ın dış ticaret partnerleri arasında ABD ve İtalya önde geliyor. 2009 yılında, ülkenin yaptığı ihracatın yüzde 8’i ABD’ye, yüzde 7,3’ü de İtalya’ya yönelik olmuş. İspanya, Hindistan ve Suudi Arabistan sıralamada yer alan diğer ülkeler. Mısır’ın ithalat yaptığı ülkeler arasında, ABD yine ilk sırada. 2009 yılında toplam ithalatın yüzde 10’u ABD’den yapılmış. İkinci sırayı yüzde 9,6 ile Çin alıyor. Türkiye ise, yaklaşık yüzde 5 oranındaki payıyla 5inci sırada.

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1