New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

EKONOMİYİ ÇEŞİTLENDİRME ÇABALARI

Azerbaycan, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, çok zengin doğal kaynaklara, ayrıca tarıma uygun geniş çiftlik alanlarına sahip. Bunun sonucu olarak, ülke ekonomisi genelde yer altı kaynaklarının işletilmesine ve tarıma dayanıyor.

 

Son yıllarda, Azerbaycan’ın ekonomik açıdan istikrarlı bir kalkınma içinde olduğu gözlemleniyor. Ülkede uygulanan ekonomi politikalarının sonucunda, 2005-2010 yılları arasındaki dönemde, hem genel açıdan, hem de petrol dışındaki sektörlerde, düzenli bir ilerleme kaydedilmiş. Örneğin, 2010 yılında GSMH yüzde 5 oranında, kişi başına düşen milli gelir ise yüzde 3,7 oranında artmış. Başka bir deyişle, Azerbaycan’da kişi başına düşen milli gelir, 2010 verilerine göre, yaklaşık 5800 ABD doları.
 
Zengin doğal kaynaklar
 
Azerbaycan doğalgaz, petrol, demir cevheri, kurşun, çinko, kobalt, tuz rezervleri, bakır ve kükürt yatakları ile çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Ama, ekonomide en büyük pay petrolün. Petrol ve doğalgaz, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturuyor. Bu zenginlik her ne kadar bir avantaj gibi gözükse de, Azerbaycan yönetimi ekonomiyi çeşitlendirmek ve petrol dışı ürünlerin ekonomideki payını arttırmak için büyük çaba sarf ediyor. Nitekim, geçtiğimiz yıl, petrol sektöründeki sanayi üretiminde yüzde 1,7 oranında artış olurken, petrol dışındaki sanayi ürünlerindeki artış yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiş. Azerbaycan’ın sanayi tesislerinin çoğu Abşeron bölgesinde. Ağır sanayide enerji, metalurji, makina imalatı, kimya ve orman ürünleri öne çıkıyor. Hafif sanayi ise petrokimya, gıda, giyim, dokuma, deri, kürk ve kundurada yoğunlaşıyor. Son dönemde silah sanayii ve elektronik malzeme üretimi de artmış.
 
Aslında, 1991’de ilân edilen bağımsızlık sonrasında, Azerbaycan için, bugünlere gelmek çok da kolay olmamış. Komünist ekonomik düzenden birdenbire serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yıllarında pek çok zorlukla baş edilmiş. Bir yandan özel mülkiyet, devlet tahvilleri, toprak kanunu, ve vergilendirme gibi konularda yeni düzenlemeler yapılırken, dış ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla, pazar ekonomisi taleplerine cevap vermeye yönelik mevzuat değişiklikleri de öncelikli olarak ele alınmış. Böylece, ülkeye yabancı sermaye akışı sağlanmış ve uygulanan ciddi sosyal ve ekonomik reformlarla kapsamlı bir kalkınma süreci başlatılmış.
 
Bugün, Azerbaycan, turizm potansiyeli de yüksek olan bir ülke. Zaten 2011 yılı “Turizm yılı” olarak ilân edilmiş bulunuyor. Hem yaz turizmi, hem de doğa sporları açısından geniş imkânlar sunan Azerbaycan, tarihi ve kültürel birikimleriyle de yabancıların ilgisini çekiyor. Başkent Bakû’nun her hangi bir Batı kentinden farkının olmaması da ayrı bir cazibe nedeni.
 
Tarım ve diğerleri
 
2008 yılında dünyaya damgasını vuran krize rağmen, Azerbaycan 2009 ve 2010 yıllarında, yüzde 15 gibi bir oranla ekonomisini büyütmeyi başarmış. Aynı zamanda, ekonomisini petrol dışı ürünlerle çok yönlü hale getirmeyi ve yeni iş fırsatları yaratmayı da amaçlamış. Bu durum, Batıyı Bakü’ye çeken en önemli faktör. Ülkede yaşam kalitesi de inanılmaz bir hızla artıyor. Bir yandan şehirleşme projeleri hızla ilerlerken, bir yandan yeni sosyal ve kültürel yaşam alanları açılıyor. Son beş yılda telekomünikasyon ve inşaat alanları, büyümenin itici gücü olmuş.
 
Azerbaycan dağlık bir ülke ama, verimli arazilere de sahip. Topraklarının yüzde 7’si tarıma çok elverişli. Yetiştirilen başlıca ürünler tahıl, meyve, pamuk, çay, tütün, üzüm, mısır, pirinç ve turunçgiller. Dut ağacından ipek kozası elde ediliyor, ipekçilik oldukça yaygın. Azerbaycan ekonomisinde balıkçılık, hayvancılık ve arıcılığın da önemli yeri var.
 
2010 verilerine göre Azerbaycan’ın 147 ülke ile yaptığı ticaretin hacmi 28 milyar dolar. Türkiye ile yapılan ticaretin hacmi ise, 2,5 milyar dolar civarında. 2010 yılında, ekonomiye 8 milyar dolarlık yatırım yapılmış. Bu miktar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,2’lik bir artışı gösteriyor. Ülkede döviz rezervi 30 milyar dolar, enflasyon oranı ise 2010’da yüzde 5,7 olmuş. Yoksulluk belirgin şekilde azaltılmış. Zaten, sosyal adalet ve refah konuları Azerbaycan politikalarının temel ilkelerinden.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1