New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

BÜYÜKELÇİ FAİG BAĞIROV:
ÖRNEĞİ OLMAYAN İLİŞKİLER

 

Diplomat Atlas, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov ile Azerbaycan’ın dış politikasını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuştu.

 

 
DİPLOMAT ATLAS: Sayın Büyükelçi, isterseniz önce sizi tanıyalım. Türkiye’ye ne zaman geldiniz? Daha önce hangi görevlerde bulundunuz?
 
FAİG BAĞIROV: Türkiye’ye 2010 yılı ağustos ayında geldim ve hemen göreve başladım. Ama Türkiye benim için çok değerli bir ülke, çünkü daha önce, 1996- 2000 yılları arasında da bu büyükelçilikte görev yapmıştım. On yıl sonra buraya büyükelçi olarak yeniden gelmek benim için güzel bir sürpriz oldu. Bundan önce 6 yıl boyunca Azerbaycan’ın Kahire büyükelçisi olarak görev yapmıştım.
 
DİPLOMAT ATLAS: Azerbaycan oldukça ilginç bir coğrafyada yer alıyor. Azerbaycan’ın dış politikasını nasıl özetlersiniz?
 
FAİG BAĞIROV: Biliyorsunuz, Azerbaycan jeostratejik olarak çok önemli bir bölgede yer alıyor. Dış politikası, Azerbaycan’ın varlığı ve toprak bütünlüğü korunarak, komşu ülkelerle, dostluk ve iktisadi işbirliği çerçevesinde dengeli bir siyasetin yürütülmesi üzerine kuruludur. Bugün Azerbaycan, yürüttüğü bu politikasıyla, bölgede en önemli ve en stratejik ülke konumuna gelmiş, ekonomik ve siyasi bakımdan birçok başarıya ulaşmıştır. Azerbaycan’ın son beş yıl içerisinde bölgenin ekonomik açıdan en güçlü ülkesi haline geldiği, uluslararası ekonomi kurumları tarafından da kabul ediliyor.
 
DİPLOMAT ATLAS: Peki, Batı ile ilişkileriniz ne durumda?
 
FAİG BAĞIROV: Azerbaycan’ın dış ilişkilerini dengeli bir şekilde geliştirme politikası tabii ki dünya’nın bütün ülkeleriyle olan ilişkilerimiz için geçerlidir. 2000 yılından beri Avrupa Konseyi üyesiyiz ve her alandaki kurumlarla ilişkiler geliştirme yönünde çaba sarfetmekteyiz. Avrupa ile entegrasyon çalışmalarımız çok olumlu bir şekilde devam etmektedir.
 
DİPLOMAT ATLAS: Bu ilişkilerin sonucu AB üyeliği olabilir mi?
 
 
FAİG BAĞIROV: Şu anda böyle bir şey gündemde yok. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleriyle hem iktisadi bakımdan, hem de siyasi açıdan ilişkilerimizi bir “Action Plan” çerçevesinde geliştiriyoruz. Bugünkü ekonomi politikalarımız sayesinde dünyanın ve özellikle Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayan bir ülke haline geldik. Sahip olduğumuz petrol ve doğalgazı büyük ölçüde Avrupa pazarlarına ihraç etmekteyiz.
 
DİPLOMAT ATLAS: Dostluk kurmaya çalıştığınız ülkelerinin kendi aralarında sorunları var. Örneğin Rusya ile Gürcistan arasında, ya da Batılı ülkelerle İran arasında...
 
FAİG BAĞIROV: İşte söylediğim gibi, bu dengeli politikalarımız çok güzel meyveler vermektedir. Komşularımızdan, Rusya, Gürcistan ve İran ile sorunumuz yok. Bilindiği gibi en büyük problemimiz Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yürüttüğü işgal siyasetidir. Bunun neticesinde, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal altında bulunuyor ve ülkemizde bir milyondan fazla mülteci ve zorunlu göçmen var.
 
DİPLOMAT ATLAS: İsterseniz biraz da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gelelim.
 
FAİG BAĞIROV: Azerbaycan- Türkiye ilişkileri dünyada bir başka örneği olmayan ilişkilerdir. Ortak değerlerimiz, amaçlarımız var; ortak dilimiz, medeniyetimiz, kültürümüz var. Şu anda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri her bakımdan en üst düzeyde seyretmektedir. Geçen sene Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Azerbaycan’a yaptığı resmi ziyareti sırasında imzalanan “Dostluk ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmıştır. Bugün uluslararası arenada Azerbaycan ile Türkiye tek bir taraf gibidir. Öte yandan, bizi birbirimize bağlayan Bakû-Tiflis- Ceyhan petrol ve Bakû-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları ile önümüzdeki yıl tamamlanacak olan Bakû-Tiflis-Kars demiryolu projesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin vardığı seviyenin açık kanıtıdır.
 
DİPLOMAT ATLAS: Aslında, burada ikili ilişkilerin ötesinde, bölgesel bir işbirliği de söz konusu...
 
FAİG BAĞIROV: Ben de bunu vurgulamak istiyorum zaten. Bakû-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile, Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve Çin’e kadar uzanan bir coğrafyada Türkiye’nin uluslararası ilişkilere katkısı artacaktır. Aynı şekilde, Azerbaycan’ın Avrupa ile olan ilişkileri de, Türkiye aracılığıyla daha da güçlenecektir. Sonuçta, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki bu stratejik bağ bölgeyi birleştirmekte ve zenginleştirmektedir. Kendi politikaları yüzünden bu önemli projelerden mahrum kalan Ermenistan ise, yaşamını yoksulluk içinde sürdürmektedir. Bu da çok fazla devam edemez aslında.
 
 
DİPLOMAT ATLAS: Bu son ifadenizi biraz açar mısınız?
 
FAİG BAĞIROV: 2008 ekonomik krizi, gelişme ve istikrar yollarını doğru seçen ülkelerin kazançlı çıktığını göstermektedir. Krizden en az zarar gören ülkelerden biri Türkiyedir. Azerbaycan da öyle, Gürcistan da. Ancak Ermenistan’a baktığımızda bunu söyleyemeyiz, çünkü Ermenistan’daki ekonomik vaziyet her gün insanların ülkeyi terketmesine yol açmaktadır. Vaktiyle 3,5-4 milyon nüfusu olan bu ülkede şimdi iki milyon nüfus bile bulamazsınız. İnsanlar iş bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar.
 
DİPLOMAT ATLAS: Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımlarıyla Türk işadamlarının Azerbaycan’daki faaliyetlerinden de bazı örnekler verebilir misiniz?
 
FAİG BAĞIROV: Azerbaycan’in büyük projelerinin birçoğu, Türk inşaat şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölgenin en büyük spor tesisi olan kayak merkezi bunlardan biridir. En büyük otellerimiz de gene Türk şirketleri tarafından yapılıyor. Azerbaycan’ın yeni havalimanı inşaatında da Türk şirketleri çalışmaktadır. Diğer yandan, milli petrol şirketimiz SOCAR, şimdiye kadar, Türkiye’nin Turcas şirketiyle birlikte aldıkları İzmir’deki Petkim tesislerine 5 milyar dolar yatırım yapmıştır. Bu miktarın, 2020 yılına kadar yeni bir rafineri projesi dahil, 20 milyar dolara ulaşması söz konusu. Bu aralar, bizim işadamlarımızın turizm sektörüne de ciddi katkıları var. Butün bunlar, iktisadi ilişkilerimizin, siyasi ilişkilerimizin devamı olarak, çok dinamik ve her iki ülkeye yarar sağlayacak bir şekilde ilerlemekte olduğunu göstermektedir.
 
DİPLOMAT ATLAS: Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini daha da geliştirmek için neler yapılabilir?
 
FAİG BAĞIROV: Tabii ki her zaman yapılması gereken işler var. Şu anda üstünde durduğumuz konu, stratejik enerji projeleriyle beraber, ticari ilişkilerimizin geliştirilmesidir. Bugün Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2.5 milyar dolar civarında ve bu bizim ilişkilerimize yakışmayan bir rakamdır. Bunu 5 milyara, daha sonra da 10 milyara yükseltmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ekonomiye getirdiği vizyon, petrol dışındaki sektörlerin geliştirilmesi yönündedir. Bizim esas ortağımız olan Türkiye de bu sürece çok faal bir şekilde katılmaktadır.
 
DİPLOMAT ATLAS: Büyükelçiliğinizin diğer faaliyetlerinden de bahseder misiniz?
 
FAİG BAĞIROV: Ankara’da büyükelçiliğimiz ve İstanbul ile Kars kentlerinde başkonsolosluklarımız var. Çalışmalarımız birçok alanı kapsamaktadır. Türkiye’de çok sayıda Azerbaycan vatandaşı ve Türk üniversitelerinde 3000’e yakın öğrencimiz var. İki ülke arasında bugüne kadar 150’e yakın anlaşma yapıldı ve sürekli yeni anlaşmalar gündeme geliyor. Aslında, esas vazifemiz Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı birbirine daha da yakınlaştırmaktan ibarettir.
 
DİPLOMAT ATLAS: Türkiye’den Azerbaycan’a turist akımı var mı?
 
FAİG BAĞIROV: Güzel bir konuya değindiniz. Bu yıl Azerbaycan’da “turizm yılı” ilan ettik. Azerbaycan‘ın turizm potensiyeli her yıl artmaktadır. Türkiye’den de turist geliyor ama istediğimiz kadar değil. Biz, çeşitli etkinlikler yoluyla Türk vatandaşlarının Azerbaycan’a seyahat etmelerini teşvik etmekteyiz. Aslında derginiz de Türklerin Azerbaycan’ı daha iyi tanımasını ve turizm amacıyla Azerbaycan’a seyahat etmelerini teşvik edebilir. Buna karşın her yıl Azerbaycan’dan çok sayıda turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Geçen yıl 25-30,000 Azerbaycan vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Bu resmi rakamdır. Dokuz milyon nüfuslu bir ülke için güzel bir rakam.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1