New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ
KARADAĞ GÖÇMENİ
TÜRKLER

 

Türkiye’de yaklaşık 200.000 kadar Karadağ göçmeni vatandaş olduğu tahmin ediliyor. Günlük hayat içinde pek farkına varmadığımız bu yurttaşlarımız, aslında, türkülerinde, mutfaklarında, geleneklerinde ve yüreklerinde Karadağ kültürünü Türkiye’ye taşıyan birer kültür köprüsü.

 

Karadağ’da sıklıkla söylenen bir söz var: “Yurt dışında, Karadağ nüfusu kadar bir ülkemiz daha var”. Bu sözle, Karadağ’dan göç edip, dünyanın dört yanına yayılmış olanların ne kadar çok olduğu anlatılmak isteniyor.

Türkiye’de de 200.000 Karadağ göçmeni olduğu tahmin ediliyor. Her ne kadar, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostane ilişkilerin temeli çoktan atılmış, son zamanlarda da önemli ekonomik ilişkiler ve yatırımlar ile bu dostluk pekiştirilmiş olsa da, Karadağ’dan Türkiye’ye göç eden vatandaşların bu dostluk ilişkilerindeki en önemli unsur olduğu göz ardı edilmemeli.

Çoğu Müslüman olan Türkiye’deki Karadağ kökenlilerin göçleri, 1878 yılında, Berlin Kongresi’nin ardından başlamış, aralıklı olarak bugünlere kadar devam etmiştir. Çeşitli dönemlerdeki siyasi ve ekonomik koşullar, göçün başlıca nedeni olmuştur. Türkiye’deki Karadağ göçmenleri, ülkeye çok iyi entegre olmuş, saygın vatandaşlardır. Ayrıca ekonomik açıdan da başarılı olmuşlardır. Örneğin, Nikşiç’den gelen ünlü iş adamı Şarık Tara; Plevliya’lı Mustafa Sarvan ve ünlü Basketbol Antrenörü Bogdan Tanjeviç; Biyelo Polye’li Fadıl Dizdar, Özer Oktay ve Akova ailesi; Bar’dan göç etmiş olan eski Basketbol Federasyonu Başkanı merhum Osman Solakoğlu, Hüseyin Tafulcan ve Karlo Miloviç; Rozaje’den Kerim Erdem ve Abdurrahman Kurtoğlu ve Kolaşin’li E.Gen. Mehmet Erdoğan birer başarı örneğidir. Köklerinin bulunduğu ülkeye hep iyi gözle bakan, dilini ve kültürünü yeni nesillere aktaran, bu amaçla bir çok Dernek de kuran bu insanlar, doğrusunu söylemek gerekirse, Karadağ tarafından biraz ihmal edilmişlerdi. Bunun nedeni de, Karadağ’ın, Sırbistan ile birlikte olduğu dönemlerde kendi politikasını tek başına belirleyecek konumda olmamasıydı.

Ama, şimdi, Karadağ Büyükelçiliği’nin çalışmalarıyla durum değişmiş bulunuyor. Geçen yıl, Temmuz ayında ilk defa Türkiye’den Karadağ’a, yaz okulunda dil öğrenmek için 8 kişi gitmişti. Bu sene yine 9 kişi yaz okuluna katılacak. Bu arada, “Karadağ dili” kitabı ile bir Karadağca-Türkçe sözlük hazırlanmasının, Türkiye’deki gençler için iyi bir şans olacağı kesin.

Ayrıca çok yakında Nikşiç şehrindeki Felsefe Fakültesinde, bir Türk Dili bölümü açılacak. Aynı fakültenin Tarih bölümünde okuyan bazı öğrenciler ise, yüksek lisans öğrenimlerini Türk Üniversitelerinde yapmak istiyor. Karadağlıların isteği ise, Karadağ dilini ve kültürünü öğreten okullar açmak ve Karadağ’daki üniversitelerde Türkiye’den birkaç öğrencinin eğitim görmesini sağlamak.

 

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1