New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

KIRGIZ EKONOMİSİNİN KOZLARI:
TARIM VE DEĞERLİ MADENLER

 

Bir tarım ülkesi olan Kırgızistan’da, yer altı kaynakları da ülke ekonomisi için önemli bir koz oluşturuyor. Başta altın olmak üzere, çeşitli madenler ülkeyi zenginleştiren unsurların başında geliyor.

Kırgızistan ekonomisinde tarım sektörü önemli bir yer tutuyor. Yüksek dağlarla kaplı olan bu ülkede, tarıma uygun 1,5 milyon hektar arazi bulunuyor. Bu rakam, ülke yüzölçümünün yüzde 7’i demek. Ama, hayvancılığa elverişli otlak alanların oranı yüzde 44’ü geçiyor. Bu da, hayvancılığın tarım sektöründe önemli bir yer tuttuğunun göstergesi.

Tarım ve hayvancılık

Tarım sektörü, Kırgızistan ekonomisinde yüzde 35’lik bir paya sahip. Ülkedeki insan gücünün yüzde 55’i tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Tarım faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerler ise, ülkenin güney batısındaki Oş ve Celalabad illeri, Fergana vadisi, kuzeyde Talas ve Çuy vadileri, ayrıca Issık Göl çevresindeki tarım alanları.

Tarım ürünleri açısından, tütün, pamuk, patates, üzüm ve sebzeler en çok üretilen maddeler. Başta tütün ve pamuk olmak üzere, bunların bir bölümü de ihraç ediliyor. Tabii hayvancılığın da önemli boyutlarda olduğu ülkede, saman üretiminin de fazla miktarda olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünleri de bol miktarda elde ediliyor.

Kırgızistan’ın geniş ve verimli otlaklarında koyun, keçi ve sığır yetiştiriliyor. Hatta bazı bölgelerde “yak” adı verilen Tibet öküzlerini yetiştirenler de var. Ayrıca at sürülerine, kümes hayvanlarına ve domuz yetiştirenlere de rastlayabilirsiniz. Kırgızistan’da atlar üçe ayrılıyor: binek hayvanı olarak ya da taşıma için kullanılan evcil atlar; doğada serbestçe dolaşan yabani atlar; ve hem etinden hem de sütünden yararlanmak üzere yetiştirilen çiftlik atları. At etinin yaygın biçimde tüketildiği ülkede, sadece bu son gruptaki atların eti yeniyor.

Değerli madenler

Kırgızistan, değerli maden kaynaklarına sahip bir ülke. Özellikle altın, hem bolca üretilen, hem de ihraç edilen bir maden. Altın ihracatının ülke ekonomisine hayli önemli bir katkısı var. Bu konuda “Kırgızaltın” isimli kamu kuruluşu en büyük söz sahibi. En büyük altın madeni ise, “Kumtor” altın madeni. Taldı–Bulak ve Toktonisay da yeni maden alanları.

Ülkede ayrıca uranyum ve antimuan madenleri ve taş kömürü de var. Kömür rezervlerinin hacmi 2,5 milyar ton olarak hesaplanmış.Özellikle, kuzey Kırgızistan’daki “Karakeçe” kömür havzasından yılda 1 milyon tona yakın ürün alınabileceği umuluyor.

Petrol ve doğalgaz konusunda, doğa Kırgızistan’a pek cömert davranmamış. Ülkede az da olsa, küçük çaplı bir petrol üretimi var. Ama doğalgazın tamamı Özbekistan’dan ithal ediliyor. Buna karşılık hidroelektrik üretim imkânları daha zengin. Kırgızistan, Kazakistan’a elektrik satıyor, karşılığında petrol alıyor. Sanayi alanında, gıda sanayi, cam üretimi ve tekstil ön sırada geliyor. Son yıllarda, inşaat sektörünün de çok geliştiği bir gerçek. Bunda, otoyollar gibi alt yapı uygulamalarının büyük bir rolü olduğu söyleniyor.

Kırgızistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Rusya, Kazakistan ve Kanada; en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise, Rusya, Kazakistan, Çin, ABD ve Özbekistan önde geliyor.

 

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1