New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

ÖNSÖZ
 
Merhaba,

Haritaya baktığınız zaman İsviçre küçük bir ülke gibi görünüyor. Oysa, yaşam seviyesi, ekonomik gücü, kültür birikimi ve ileri teknolojiyi kullanma oranı gibi konulara bakıldığında, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğu ortaya çıkıyor. Benimsediği tarafsızlık ilkesini titizlikle uygulayarak asırlardır hiçbir savaşa katılmamış olması, en büyük yatırımlarını insan yetiştirme alanında yaparak bilgili ve yaratıcı bir toplum oluşturması ve üretim alanında kaliteyi hep en yüksek düzeye çıkarmak için çaba sarfedip Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi İsviçre’yi sadece bir refah toplumu haline getirmekle kalmamış, dünyanın en güvenilir ve önde gelen ülkelerinden biri olmasını da sağlamış.

DİPLOATLAS’ın bu sayısında İsviçre’yi konu aldık. Batı Avrupa’nın merkezinde yer alan İsviçre, etrafının tamamen AB ülkeleri tarafından çevrelenmiş olmasına rağmen, AB üyesi değil. Başkent Bern, Dünya Kültür Mirası listesine alınmış çok özgün bir şehir. Ayrıca, dünya ticaretinin önemli bir noktası sayılan Zürih, başta BM olmak üzere bir çok uluslararası kuruluşun merkezine ev sahipliği yapan Cenevre, sanayi ve özellikle de eczacılık alanında önemli bir merkez olan Basel ve biz Türkler için unutulmaz bir tarihî önem taşıyan Lozan ülkenin önde gelen şehirleri. İç sayfalarımızda, bu şehirlerle ilgili ilginç bilgiler bulabilirsiniz.

İsviçre’de, ekonomi için, bilim, ileri teknoloji ve eğitim çok önemli ve birbiriyle bağlantılı. İyi eğitim, bilgili insanlar yetiştiriyor; bu insanlar bilimsel çalışmalar yaparak yeni buluşlara imza atıyorlar; “inovasyon” adı verilen yenileşim uygulamaları ile kalitenin artması sağlanıyor; ileri teknoloji uygulamaları da ekonomiyi daha verimli kılıyor. Bu konulardaki yazılarımızın ilgi çekeceğini umuyoruz.

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz, kendisiyle yaptığımız mülâkatta, Türkiye ile İsviçre’nin birbirini tamamlayan tarafları olduğunu ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verdiğini söyledi. Gerçekten de, iki ülke arasındaki ticarî ilişkilerin yanında, kültür ve eğitim alışverişlerinin de giderek arttığı gözlemleniyor. İleri teknoloji ustası İsviçre ile kitlesel üretim yapabilen Türkiye’nin işbirliği yapmasının her iki ülke için çok yararlı sonuçlara ulaşacağına hiç kuşku yok.

Kaya Dorsan

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1