New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ
MAG

1999 Marmara depremi, bu tür felâket günlerinde bilinçli yapılan kurtarma çalışmalarının ne kadar yaşamsal önem taşıdığını ortaya koymuştu. “Mahalle Afet Gönüllüleri” bu ihtiyaç çerçevesinde, İsviçre desteğiyle kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütü.

 

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve ülke nüfusunun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını artık herkes biliyor. 1999 Marmara depreminde, arama ve kurtarma çalışmalarının sadece yüzde 20’si uzman ekiplerce, yüzde 80’i ise halk tarafından gerçekleştirilmiş. Peki, halk bu konularda eğitimli ve bilgili miydi? Tabii ki hayır. O zaman, şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor: eğer halka eğitim verilir ve bilgili olması sağlanırsa, bundan sonra başımıza gelecek felâketlerde daha etkin kurtarma çalışmaları yapılabilir.

MAG

Kısa adıyla “MAG” olarak bilinen “Mahalle Afet Gönüllüleri”, her mahallede eğitim görmüş gönüllü arama ve kurtarma elemanları oluşturmak için kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Örgüte 2003 yılında katılmış olan Celâl Kara: “1999 depremini yaşadık. Bu depremden önce arama kurtarma ve âfetzedelere yardım konusunda hiçbir eğitim almamıştık. Çaresizlik içinde kaldık. Yardım edemiyorduk” diyor.

Deprem gibi büyük âfetler meydana geldiği zaman, ilk 72 saat çok önemli. Bu süre içerisinde âfet bölgesi dışından âfetzedelere ulaşılması zor olabiliyor. Bu durumda yerel halkın kendi olanaklarıyla organize olup, bilinçli bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri projesi, bu gerçeklerden hareketle ve İsviçre Hükümeti’nin desteğiyle başlamış. 2000 yılında İzmit’te gerçekleştirilen “Afet Yönetimi Konferansı”nda, İsviçre Dışişlerine bağlı “İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Dairesi” projenin hayata geçmesini sağlamış.

Bugün bir Vakıf olarak faaliyetini sürdüren MAG, 4’500’den fazla eğitimli gönüllü yetiştirmiş bulunuyor. Değişik illerdeki 103 mahallede örgütleri var. İsviçre’nin desteği ise, Büyükelçilik aracılığıyla bugün de devam ediyor.

 

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1