New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine
New Page 1

 

BÜYÜKELÇİ FAİG BAĞIROV:
“HAYDAR ALİYEV’İN
SİYASETİ BUGÜN DE YAŞIYOR”

 

Azerbaycan’ın Ankara büyükelçisi Faig Bağırov, daha 1996-2000 yılları arasında Türkiye’de konsolosluk görevini yaparken, Azerbaycan’ın efsanevî Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in etkisine, politikalarına ve Türkiye’ye olan sevgisine yakından tanıklık etmiş. Azerbaycan’ın, 1918’de kurulan ilk cumhuriyetinin 95. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığı şu sıralarda, Büyükelçi Bağırov ile geçmişi bugüne bağlayan bir söyleşi yaptık.

 

 

DİPLOATLAS: Azerbaycan’da bugünlerde neler konuşuluyor? Son 1-2 yılın önemli gelişmeleri nelerdir?
 
FAİG BAĞIROV: Son iki yılda hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda birçok yeni gelişmeler oldu. Azerbaycan, 2012-2013 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde daimi olmayan üye olarak görev yapıyor. Üyelik seçimlerinde 155 ülkenin ülkemize güven göstererek Azerbaycan lehine oy kullanması bizim için çok önemli. Böylece Azerbaycan bu uluslararası platformda kendini ispatlamış oldu. Henüz yirmi yıllık bir bağımsız devletin uluslararası alanda bu şekilde temsil edilmesi gurur verici bir hadisedir. Bu arada, çeşitli ülkelerle olan ilişkilerimiz de çok taraflı ve ikili alanlarda gelişmektedir.
 
Öte yandan, Azerbaycan ekonomisi de hızla büyüyor. Özellikle de petrol dışı sektörünün hızlı gelişimi dikkat çekicidir. Siyasi istikrarın, ekonominin hızla gelişmesini sağladığı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Standard and Poor’s gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca, mart ayında, Azerbaycan’ın ilk defa Dünya Ekonomik Forum’un bölgesel bir toplantısına ev sahipliği yaptığını da belirtmek isterim. Sosyal ve kültürel hayattan bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi 2011 eurovision şarkı yarışmasını kazanmıştık ve 2012’de şarkı yarışmasını düzenleme sırası Azerbaycan’daydı. Çok başarılı geçen bu organizasyondan sonra, Azerbaycan, artık 2015’de ilk kez yapılacak olan Avrupa Olimpiyat oyunlarına da ev sahipliği yapacaktır. Çeşitli alanlarda kazanılan bu başarılar, Azerbaycan’a duyulan güvenle Azerbaycan’a gösterilen itibarının hangi seviyelere ulaştığı ortaya koymak bakımından son derece anlamlıdır.
 
DİPLOATLAS: İlk Azerbaycan cumhuriyetinin ilanının 95. yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyorsunuz. Bugün bu olay Azerbaycan halkına ne ifade ediyor?
 
FAİG BAĞIROV: 1918 yılında kurulan bu devletin esas önemi, doğuda kurulan ilk demokratik cumhuriyet olmasıdır. Demek ki, daha o yıllarda Azerbaycan o seviyeye gelmişti. Maalesef bu ilk cumhuriyetin ömrü sadece iki yıl sürmüş, 1920 yılında o zamanki Bolşevik yönetim tarafından işgal edilen Azerbaycan, ardından kurulan Sovyetler Birliği’ne dahil edilmiş ve 70 yıl boyunca tarihine böyle devam etmiştir. O tarihte İslâm âleminde örneği olmayan cumhuriyet usulü bir yaşam biçiminin, o zamanki Azerbaycan aydınlarının büyük çabaları sonucu gerçekleşmiş olması, bugün de bizim için tabii ki büyük bir gurur kaynağıdır. Aslında, 1991 yılında Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmadı, sadece, 1918’de elde ettiği bağımsızlığını yeniden yürürlüğe koydu. Bunun için 1918, özellikle Azerbaycan’daki gençler için çok önemli bir tarihtir. Dolayısıyla bu yıl Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin tesisinin 95. yılını Azerbaycan’da, Türkiye’de ve her yerde, tüm dostlarımızla, konferanslar ve diğer etkinliklerle kutlamaktayız.
 
DİPLOATLAS: Gelelim Haydar Aliyev’in 90. doğum yılına. Haydar Aliyev bugün en çok hangi özellikleriyle anılıyor?
 
FAİG BAĞIROV: Haydar Aliyev, herkesin bildiği gibi, modern Azerbaycan’ın kurucusu diyebileceğimiz büyük bir lider, Azerbaycan’ın bugün geldiği noktaya ulaşmasında en büyük payı olan kişi ve esas sebebidir. Haydar Aliyev, Azerbaycan’a iki defa yöneticilik etmiş bir insan. Bu dönemlerden ilki, Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği’nin içinde yer aldığı 1969-1982 yılları arasındaki dönem, ikincisi ise, Azerbaycan’ın artık bağımsız bir devlet olduğu 1993-2003 yılları arasındaki dönem. Haydar Aliyev, her iki dönemde de yapıcı ve yaratıcı bir siyaset izlemiştir. İlk döneminde, Azerbaycan Sovyetler Birliği’nde geri plânda kalan bir cumhuriyet iken Azerbaycan’a büyük yatırımların gelmesini, reformlar yapılmasını ve çok sayıda tesisin inşa edilmesini sağlamıştır. 1993’te ise, Azerbaycan kritik bir durumdayken halkın davetiyle başa geldi, 1-2 yıl gibi kısa bir sürede Azerbaycan’ın tarihî istikrarına ulaşmasını başardı. Böylece Azerbaycan’ın gelecekteki iktisadî yükselişinin temellerini atmış oldu. 1994 yılında uluslararası petrol şirketleri ile yapılan ve ‘Asrın Anlaşması’ diye adlandırılan anlaşmada onun imzası vardır. Azerbaycan’ın, demin anlattığım her alandaki gelişimi, Haydar Aliyev’in uzak görüşlü siyasetinin neticesidir.
 
DİPLOATLAS: Haydar Aliyev ile ilgili kendi şahsi hatıralarınız vardır mutlaka…
 
FAİG BAĞIROV: Türkiye’ye sık sık resmî ziyarete gelirdi, biz de heyetlerin mensupları olarak çalışmalarına şahit olduk. İnsanlarla ilişkilerinde çok sade, çok mütevazi bir insandı. Azerbaycan’ın tarihini, uygarlığını, her yönüyle çok iyi biliyordu. Gerçek bir liderdi. Her devlet adamı lider mertebesine ulaşmaz; liderlik ebedî bir meseledir. Haydar Aliyev’in yaptığı işlerin, Azerbaycan için gösterdiği faaliyetlerin yıllar boyunca insanların hatırasından hiç silinmemesi liderliğini göstermektedir.
 
DİPLOATLAS: O dönemde Azerbaycan’ın Türkiye ile olan ilişkileri nasıldı?
 
FAİG BAĞIROV: Haydar Aliyev’in Türkiye’ye olan sevgisini, hürmetini ve Türkiye’ye verdiği önemini vurgulamak lâzım. Bugünkü işbirliğimiz, ister ekonomik ister politik bakımından, Haydar Aliyev’in eseridir. Çünkü Azerbaycan topraklarındaki zenginliğini Türkiye’ye emanet etmiştir. Azerbaycan petrolü ile doğalgazının Türkiye üzerinden ihraç pazarlarına ulaşması, Haydar Aliyev’in cesaretinin ve becerisinin ürünüdür. Bakû-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı ile Bakû- Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı inşa edilmiştir. Bakû-Tiflis- Kars demiryolu projesi de, aynı stratejinin, Türkiye’ye olan o sevgi ve itibarın, ulaşım alanındaki devamıdır. Bir de son aylarda gündeme gelen, Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Trans Anadolu Boru Hattı konusu vardır. Tüm bunlar, Haydar Aliyev’in ’90’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında izlediği siyasetin, bugün de yaşadığını göstermektedir.
 
DİPLOATLAS: Haydar Aliyev’in o meşhur “bir millet, iki devlet” sözü hala geçerli mi?
 
FAİG BAĞIROV: Haydar Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan’ın işbirliğini ve birbirine olan bağlılığı görmüş, gördüklerini de bu güzel ifade ile dile getirmiştir. Gerçekten de dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir ilişkimiz var. Sevinçlerimiz de hüzünlerimiz de birdir. Türkiye’nin bugün de Azerbaycan’ın yanında olması, Azerbaycan’ı uluslararası platformlarda desteklemesi bizi çok gururlandırıyor Azerbaycan’ın başarıları Türkiye’nin de başarılarıdır. Bugün Azerbaycan ile Türkiye arasında ilişkilerin altın dönemini yaşamaktayız, görüşlerimiz her alanda örtüşmektedir. Tüm bunlar o ünlü sözü bir kez daha doğrulamaktadır.

 

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1