New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Afrika’daki En Büyük Akdeniz Ülkesi: Cezayir
 
Cezayir toplumu kendisine 3 hedef belirlemiş: Demokrasi, Çağdaşlık ve Kalkınma. Kuzey Afrika'nın Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan 30 milyonu aşkın Cezayirli bu hedeflere ulaşmak için çaba sarfediyor... Kuzey-Batı Afrika'da yer alan Cezayir, 2 381 741 km2 büyüklüğündeki yüzölçümü ile, Afrika'nın en geniş ikinci, dünyanın ise en geniş onuncu ülkesi. Batısında Fas ve Moritanya, güneyinde Mali ve Nijer, doğusunda ise Libya ve Tunus ile komşu. Kuzeyinde ise Akdeniz var.
 
Akdeniz'li bir toplum
 
Yaklaşık 1200 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle, aslında Cezayir tam bir Akdeniz ülkesi. Zaten bu özelliğini ülkedeki yaşam tarzından sanat eserlerine, tarihi eserlerinden folkloruna kadar bir çok alanda gözlemlemek mümkün.
 
Dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra Cezayir topraklarının yüzde 80'ini kaplıyor. Bu nedenle, ülkenin 33,5 milyon olan nüfusu, Akdeniz'e yakın olan Kuzey bölgelerinde yoğunlaşıyor.
 
Resmi adı “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti” olan Cezayir'in başkenti de ülke ile aynı adı taşıyor: Cezayir. Başkent Cezayir'in nüfusu 3 milyon. Diğer önemli şehirleri ise, Oran, Konstantin ve Annaba.
 
Ülkenin resmi dili Arapça ama, Cezayir nüfusunun çoğunluğunun kökenini oluşturan Berberi'lerin konuştuğu "Tamazight" dili de milli dil olarak kabul edilmiş. Ayrıca halkın yüzde 90'dan fazlası Fransızca biliyor. Zaten, ilk ve orta öğrenimin Arapça yapılmasına rağmen, yüksek öğrenimde Fransızca dili ağırlığını korumaya devam ediyor.
 
Resmi dini İslam, nüfusunun yüzde 99'u da Müslüman olan Cezayir'de, 2006 verilerine göre, ortalama ömür 75 yıl; nüfus artış hızı yüzde 1,78; evlenme yaşı kadınlarda 29, erkeklerde 33.
 
2 Meclis, 8 Parti
 
Cezayir'in yönetim şekli, “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine dayanan bir "Halk Cumhuriyeti". 1996 yılında bazı maddeleri yenilenen 1989 Anayasası ülke yönetiminin temelini oluşturuyor. Halk tarafından doğrudan seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika, yürütme organının başı olarak Devleti temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Bouteflika, Silahlı Kuvvetlerin en yüksek komutanı ve Başbakanı atama yetkisine sahip. Ayrıca gerektiğinde referanduma başvurmak veya sıkıyönetim ilan etmek gibi bir çok özel yetki ile de donatılmış.
 
Yasama organı ise, 1996 yılından bu yana iki meclisli sistemden oluşuyor: "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi". 144 üyeli Millet Konseyi'nin Başkanı aynı zamanda Devlet hiyerarşisinin ikinci kişisi olarak, gerektiğinde Cumhurbaşkanına vekâlet ediyor. "Ulusal Halk Meclisi'nde ise, 48 seçim bölgesinden gelen 389 milletvekili yer alıyor. Bu milletvekilleri 8 siyasi partinin temsilcileri ile bağımsızlardan oluşuyor.
 
Ülkedeki Yargı gücünün bağımsızlığı ise, Anayasa tarafından güvence altına alınmış durumda. Yargı sistemi adli konular ve idari konular için ayrı ayrı düzenlenmiş. Yargı organının en üst noktasında ise "Anayasa Konseyi" yer alıyor. Cumhurbaşkanı ile iki Meclisin Başkanları gerek gördüklerinde bu Konsey'e başvurma hakkına sahipler.
 
Cezayir'in hedefleri
 
Bugün için, Cezayir Hükümeti 5 partinin katıldığı bir koalisyondan oluşuyor. Parlamento'da zaman zaman ateşli tartışmaların yaşandığı görülüyor. Gerek muhalefetin, gerekse de basının Hükümete yönelttiği eleştiriler kimse tarafından pek yadırganmıyor. Çünkü basın ve düşünce özgürlüğü Cezayir'de titizlikle korunan değerler arasında.
 
20. yüzyılın en zor ve en kanlı bağımsızlık mücadelelerinden birini vermiş olan Cezayir, 1990'lı yıllarda yaşadığı, onbinlerce insanın hayatına ve milyarlarca dolar değerindeki maddi zarara mal olan karışıklıkların ardından, bugün demokrasinin yerleşmesi yolunda önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda. Ülkede istikrarın yeniden egemen olması, kalkınma yönünde hızla ilerlemeyi de sağlamış. Yakın bir gelecekte, Cezayir'in istikrarlı ve toplumsal refahı sağlamış bir ülke olarak modern dünyadaki yerini alması, bu hedeflere kilitlenmiş olan Cezayirlilerin başlıca amacını oluşturuyor.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1