New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Tuareg Efsanesi

 

 
“Çöl adamları”, “Mavi adamlar”, “Çöl haydutları” ya da “Çölün efendileri”  gibi adlarla anılan Tuareglerin tamamı müslüman. Tuareg'ler, çölün göçerleri. Kadınların değil erkeklerin sadece gözleri açıkta kalacak şekilde başlarını ve yüzlerini örttüğü bir topluluk.

 
Çok yakınları dahil ergenlikten ölüme dek yüzlerini kimseye göstermedikleri ve bu örtünme biçiminin dini bir simgeden çok çölde yaşamanın ve kumlardan korunma zorunluluğunun sonucu olduğu söyleniyor.
 
Tuareglerde kadın herhangi bir dini ya da toplumsal baskı altında yaşamıyor.
 
Kervanlara yaptıkları baskınlar, yağmalar, at üzerinde rüzgar gibi hareket edişleri, zılgıtı andıran naraları ile Fransız askerlerine saldırışları ya da çoğunluğunun yaşadığı Nijer'de hükümete karşı verdikleri silahlı mücadele ile meşhur Tuaregler. Bir zamanlar, develerle kervan ticareti onların elindeydi. Ticari mallar dışında, Avrupa ve Ortadoğu'ya satılmak üzere Batı Afrika'ya köleler de getiriyorlardı. Şimdilerde bu efsanevi hava, yerini orduda askerlik yapmak, turistlere hediyelik eşya satmak ya da sıradan işlerde çalışmaya bırakmış. Artık vahalarda develerini besleyece yemi bile zor buldukları söyleniyor.
 
Sayıları tam olarak bilinmese de, 300 000 ila 1 milyon arasında oldukları tahmin edili-
yor. İslamiyeti kendi tarzlarında yaşıyorlar. Beş vakit namaz kılıyorlar ama oruçla pek ilgilenmiyorlar. Toplumsal yapıda soyluluk müessesi var. Çay ve “kum ekmegi” de denen taguellaları, bir tür ritüel gibi. Taguella buğdaydan yapılıyor. Kumda açılan bir oyuk içinde, kömür korunda pişiriliyor. Üzeri kumlu ve küllü olduğu için yemeden önce suyla yıkanıyor. Yerken de sağ elin kullanılması gerekiyor.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1