New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Cezayir’in Güçlü Enerji Kaynağı : Doğalgaz

 
Cezayir'de "enerji" deyince akla doğal gaz geliyor. Doğal gaz ihracatında dünyada 3. sırayı alan Cezayir, dünya gaz rezervlerinin de yüzde 3'üne sahip. Ayrıca önemli bir petrol ihracatçısı olan Cezayir'de, enerji sektörü stratejik önem taşıyor …
 
Cezayir ekonomisinin zenginliği büyük ölçüde enerji sektörüne dayanıyor. Enerji sektörünün lokomotifi ise ülkedeki doğal gaz rezervleri. İkinci sırada da petrol yer alıyor. Günde 1,5 milyon varil petrol üreten Cezayir, Akdeniz'in 1 numaralı petrol ihracatçısı. Petrol üretiminde Afrika'da 3'cü, dünyada ise 12'inci sırada yer alıyor.
 
Kalkınma için en büyük kaynak
 
Cezayir'in tüm ekonomik zenginliğinin üçte birini oluşturan enerji sektörü, doğal olarak stratejik bir öneme sahip. Devlet gelirlerinin yüzde 50'si bu sektörden sağlanıyor ve ülkenin kalkınma çabaları büyük ölçüde bu gelirlere dayanıyor.
 
Doğal gaz ihracatında dünya üçüncüsü olan Cezayir'in gaz rezervleri dünya rezervlerinin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında ise dünya ikinciliği Cezayir'in elinde. Hidrokarbürlerin sondaj çalışmaları, üretimi, taşınması ve satılması konularında en yoğun faaliyeti, 1963 yılında Devlet tarafında halka açık bir anonim şirket olarak kurulmuş olan "Sonatrach" isimli kuruluş sergiliyor.
 
"Sonatrach"

Aslında, "Sonatrach", henüz bir iki yıl öncesine kadar Cezayir'in enerji sektöründe tek söz sahibi olan devlet kuruluşu idi. 2005'te çıkarılan bir yasa ile ekonominin pek çok alanında olduğu gibi, enerji sektöründe de yeni düzenlemelere gidildi ve bu nedenle "Sonatrach"ın tekeli de sona ermiş oldu. "Sonatrach" yine güçlü varlığını koruyor ama sektör artık yerli, yabancı ve uluslararası her türlü şirketin katılımına açık.
 
Dünyada Petrol firmaları içinde 11. sırada yer alan "Sonatrach", Afrika'nın en büyük kuruluşu. 120 bin çalışanı var. Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacını gideren ana kaynaklardan biri olmanın yanında, yine Avrupa'nın 1 numaralı helyum gazı sağlayıcısı.
 
Bu büyük firma, çağımızın gereklerini de göz ardı etmiyor ve çevre kirliliğine meydan vermemek için de gerekli yatırımları yapmaktan kaçınmıyor. Örneğin, son dönemde, BP ve Statoil ile birlikte "İn Saleh" gaz yataklarında karbondioksit reenjekte işlemlerine başlamış. Yani, elde edilen doğal gazın karbondioksiti süzülerek tekrar toprağa geri pompalanıyor ve böylece hava kirliliği önleniyor. Bu çalışma, dünyada bu türden hayata geçirilen sadece iki projeden biri.
 
Yeni mega-projeler
 
Cezayir, önümüzdeki dönem için yeni mega-projeleri de gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan birincisi, Cezayir'i doğrudan İspanya'ya bağlayacak dogal gaz boru hattı projesi. 747 km uzunluğunda ve yılda 8 milyar m3 kapasiteli. İkincisi, Cezayir'i Sardunya adası üzerinden İtalya'ya bağlayacak olan 1550 km uzunluğundaki boru hattı. Üçüncüsü ise, öncekilerden daha da büyük olan "Trans Sahara" boru hattı. Bu proje, Nijerya gazını Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyacak, yılda 25 milyar m3 kapasiteli ve 4400 km uzunluğunda bir boru hattını öngörüyor. Böylece, Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 25'i karşılanmış olacak.
 
... ve diğerleri

Elektrik ve gazın üretimi, nakli ve dağıtımı için, 2010-2012 yılları hedef alınarak 12 milyar doların üzerine yatırım yapılması öngörülüyor. Elektrik üretiminin 2010'da 12.000 megavat'a çıkarılması planlanıyor. Yıllık yüzde 2-4 arası büyüme gösteren elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yeni enerji nakil hatları ve trafolar yapılması gerekli.
 
Öte yanda, Aralık 2007 başında Cezayir ile Fransa, sivil nükleer enerji alanında bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Söz konusu anlaşma, araştırma, teknoloji transferi, eğitim, elektrik üretimi ve uranyum zenginleştirilmesi konularında işbirliği yapılmasını öngörüyor.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1