New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş.

 
1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. (NUROL İnşaat), faaliyetinin ilk gününden itibaren önde gelen Türk Müteahhitler arasında yer almış ve dünya çapında lider bir rol üstlenmiştir. Küresel gelişmeler paralelinde şekillendirilen ileri görüşlü ve dışa açılımcı yönetim stratejilerinin bir sonucu olarak, günümüzde üç kıtaya yayılmış onüç ülkedeki faaliyetleri ve alanının hemen her dalında tamamlanmış referans projeleri ile NUROL İnşaat, sektörünün devleri arasındaki yerini almış bulunmaktadır.
 
İlk yıllarda gerçekleştirilen hidrolik/sulama projelerinin yanısıra bitirilen endüstriyel kompleksler ile, sanayi tesisin projeleri alanında 20. yüzyılın son çeyreğinde tamamlanan önemli projeler ile sembolleşen “NUROL” isminin temelleri atılmış bulunmaktadır. Diğer yandan, 80'li yıllarda gerçekleştirilen muhtelif kurumsal binalar, turizm yatırımları, konut kompleksleri ve uydu şehirler bağlamında bina projeleri önemli bir faaliyet sahasını teşkil etmiştir.
 
70'lerin son yarısı itibariyle altyapı projeleri öncelikli faaliyet sahaları arasında yerini almış bulunmaktadır. Barajlar ve hidroelektrik santraller içeren hidrolik projeler, aralarında otoyollar, karayolları ve demiryolu sistemleri bulunan ulaşım projeleri, kanalizasyon, temiz su temini, katı atık bertaraf ve arıtma sistemleri gibi kentsel altyapı projeleri ile metro sistemleri ve tünel projeleri dünya çapında tamamlanmış ve devam eden referans projeler çerçevesinde NUROL İnşaat'ın ana faaliyet sahaları dahilindedir.
 
Yaşanan ilerleme sürecinde, inşaat sektörünün farklı pek çok dalına yayılmış çalışmalar dolayısıyla yan sektörlerde kardeş şirketlerin hayata geçirilmesi dünya çapındaki pozisyonun korunması için bir mecburiyet halini almış ve 80'li yıllarla beraber hem sektörel hem de coğrafik anlamda genişleme sürecine girilmiştir. Bu yıllarda yurtdışı faaliyetler için, tamamlanan muhtelif konut ve kentsel altyapı projeleri bağlamında başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu'nun petrol üreticisi ülkeleri ana odak noktasını teşkil etmiştir.
 
İnşaat sektörünün yan dallarında kurulan şirketlerle başlayan sektörel yayılım günümüzde, turizm, sanayi, savunma ve finans gibi alanlara yayılmış yüksek ölçekli NUROL yatırımları ile lider bir pozisyona ulaşmış bulunmaktadır. 2007 yılı sonu itibariyle, NUROL Şirketler Topluluğu, İnşaat, Ticaret, Turizm ve Otelcilik, Finans ve Sigortacılık, Makine ve Savunma, Gıda ve Elektronik gibi sektörlerde faaliyet gösteren otuzyedi bağlı şirket ve ortaklık içermektedir. Diğer yandan NUROL İnşaat, Ağustos 2007'de ABD'den Mc Graw  Hill'e bağlı “Engineering News Record” araştırma kurumu tarafından dünyanın en büyük 111. Uluslararası Müteahhidi olarak ilan edilmiştir.
 
20. Yüzyıl'ın son bölümü, inşaat sektöründe farklı odaklara yönelinen bir dönemi teşkil etmiştir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından yalnızca bir yıl sonra başlattığı çalışmaları ile NUROL İnşaat, Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyete geçen ilk batılı şirketler arasında yer almıştır. Kurulan alt şirketler aracılığıyla yürütülen çalışmaların kapsamı Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan ve son olarak da Afganistan'ı içine almaktadır.
 
21. Yüzyıl'a gelindiğinde ise Polonya ve Gürcistan'daki faaliyetlerin yanısıra, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika öncelikli hedef pazarlar arasına katılmışlardır. Abu Dabi (BAE), Dubai (BAE), Katar, Cezayir ve Libya'daki proje portföyü Aralık 2007 itibariyle 1.2 Milyar ABD Doları'na ulaşmış bulunmaktadır. Tüm bu yurtdışı çalışmaların yanısıra son dönem önemli gelişmeler arasında 2004 yılında NUROL İnşaat'ın hissedarı olduğu Türk- Japon Ortaklığı'na ihale edilmiş olan 1.0 Milyar ABD Doları proje bedelli Boğaz Batırma Tüp Tünel (Metro) Geçişi Projesi ve 2006'da resmi temel atma töreni yapılan ve NUROL İnşaat liderliğinde uluslararası konsorsiyumun taahhüdünde gerçekleştirilmekte olan 1.5 Milyar ABD Doları proje bedelli Ilısu Barajı ve HES Tesisleri Projesi ilk göze çarpanlarıdır. Ilısu Barajı için ön çalışmalar tamamlanmakta olup, 2008 yılı itibariyle yapım kalemlerine geçilmesi öngörülmektedir.
 
Yukarıda kısaca değinilen uluslararası çalışmaları, değeri 150 Milyon ABD Doları'nı aşan makine-ekipman parkı, 4.7 Milyar ABD Doları değerindeki devam eden proje portföyü ve onbeş farklı milletten 8000 çalışanı ile NUROL İnşaat, 21. Yüzyıl'da da önemli çalışmaları ile çağdaş Türkiye'nin dünya çapında gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1