New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

 
Lut gölü dünyada benzeri olmayan bir coğrafi yapıya sahip olmanın yanında, dinler tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Davut peygamberden Hz. İsa’ya kadar bir çok peygamberin Lût gölü ve çevresi ile bağlantıları olmuş. Bazı tefsircilere göre, Kuran’da da dünyanın bu en çukur yerine atıfta bulunuluyor. Zaten, gölün adı da Lût peygamberden geliyor.
 
 Sodom ve Gomora
 
 inanışa göre, gölün çevresinde yer alan Sodom ve Gomora şehirlerinde ahlâksızlığın almış yürümüş olması nedeniyle Tanrı bu iki kenti yok etmeye karar veriyor ve iki melek aracılığıyla bu kararı nı Hz. ibrahim’e bildiriyor. Hz. ibrahim’in, yeğeni Lût Sodom’da yaşadığı için, şefaat dilemesi üzerine, Tanrı, “eğer Sodom’da 10 tane ahlâklı kişi bulunabilirse kenti bağışlayacağını” bildiriyor. Ancak, iki melek ile yapılan araştırmada, Lût’tan başka ahlâklı ikinci bir kişi bulunamı yor ve Sodom ve Gomora şehirleri, üzerlerine kükürtlü alevler yağdırılarak yok ediliyor.
 
 Lût gölü ve çevresinin yaşama pek elverişli olmayan kıraç topraklardan oluşması bu efsaneye bağlanıyor.
 
 Ama Lut gölü ve gölün kıyıları mineraller bakı- mından oldukça zengin. Gölün suları, yüksek tuz oranı dışında, yüksek oranda potasyum, magnezyum ve brom mineralleri de içeriyor. Bu nedenle göl kıyısında, plajların yanı sıra, kaplıca tesisleri de kurulmuş. Özellikle çamur banyoları ile sağlık turizmine hizmet veriliyor. Göle girenlere, başlarını suya sokmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Çünkü, aşırı tuzlu su gözler için zararlı ve körlüğe kadar giden hasarlara sebep olabiliyor.
 
 Bu nedenle gölde sırtüstü yüzülmesi öneriliyor. Göle girip sırtüstü yüzmeye çalışanlar ise, yüksek tuz oranı yüzünden suya bir türlü batamadıkları nı ve âdeta oturur gibi kaldıklarını anlatıyorlar

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1