New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

4000 YILLIK BİRİKİM

 
israil, sadece israilliler için değil, bu ülkeye ayak basmamış sanatçılar için bile bir ilham kaynağı. Binlerce yıllık geçmiş, benzeri olmayan bir miras ve çok karmaşık ilişkiler ve yaşam biçimleri, güçlü bir sanatsal altyapı doğurmuş.
 
İsrail yeni ve küçük bir ülke. Fakat 4000 yıllık bir Yahudi kültürünün mirasçı ları olan ve 80’e yakın farklı toplumsal kökenden gelen “heterojen” bir halka sahip. Bu çeşitlilik kültürel yaratıcılığın gelişmesini sağlamış ve Yahudi bireyselciliği ile evrensel birikimleri bir araya getirmiş. Sonuçta, ortak bir kültürel kimlik arayışlı sürüp giderken, sanatın çeşitli kolları, israillilerin günlük hayatlarının bir parçası haline gelmiş.
 
iBRANiCE EDEBiYAT
 
Dinlerin ve apayrı kültürlerin içiçe geçtiği israil, ülkedeki yazarlar ve şairler için başlıbaşına bir ilham kaynağı. Ülkede meydana gelen her dönüm noktası, edebiyatta da yankılanıyor ve iz bırakıyor. Eserler ibranice olarak kaleme alı- nıyor. Antik çağlarda yaklaşık 8000 kelimeden oluşan ibranice, günümüzde 120 000 kelimelik bir dil haline gelmiş. Modern israil’de ibrani dilini ilk kullanan yazarlar olarak Yosef Haim Brenner’in, Shmuel Yosef Agnon’un ve şair Haim Nahman Bialik’in isimleri geçiyor.
 
Görsel Sanatlar konusu ise, diğer sanat dallarına göre nisbeten yeni sayılı- yor. Boris Schatz isimli bir profesörün Bulgaristan’da israil’e göç ederek, Kudüs’te “Bezalel Sanat ve Elişleri Akademisi” ni kurmasıyla ivme kazanan Görsel Sanatlar alanında, ressam ve heykeltı raşların yanı sıra seramik sanatçıları, gümüş ve altın işleyen kuyumcular, hat sanatçıları ve cam eserleri üretenler de yer alıyor. Bu sanatçılar için, Safed, Yafa ve Ein Hod’da sanatçı mahalleleri oluşturulmuş.
 
MÜZiK VE DANS
 
israil’de müzik konusunda çok başarılı ürünler vermiş ve uluslararası üne kavuşmuş besteciler var. Evrensel klasik müzikle yerel müzik tek bir potada erimiş. 30’lu, 40’lı yıllarda kurulmuş filarmoni ya da senfoni orkestraları; bütün bir yıla yayılmış festivaller; bale ve dans gösterileri canlı bir sanat dünyası yaratıyor. Zaten dinî yaşamda da geniş kabul gören dans, günlük hayatta ve kutlamalarda da baş köşede. Tiyatro da çok rağbet gören bir sanat dalı. Güzel sanatlar okulları, sanat galerileri, sayısız müze ve sergilerle canlı bir kültürel hayat var israil’de.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1