New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

 
İsrail’de 200 kadar müze var. Yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi bu müzeleri geziyor. Bazı- ları küçük, bazıları büyük olan; bazıları kentlerde, bazıları da kibbutz’larda olan bu müzelerde, israil’in sanatını, geleneklerini, tarihini ya da dinî özelliklerini görmek mümkün.
 
Örneğin, Kudüs’te 1965 yılında kurulan “israil Müzesi”, içinde barındı rdığı çeşitli bölümlerle geniş bir bilgilendirme kaynağı konumunda. Bü müzenin içinde “Bezalel Güzel Sanatlar Müzesi”; Sanat Galerileri; Diaspora Yahudilerinin kullandı kları eşyaları gösteren “Judaika ve Etnoğrafya” bölümü; Arkeolojik eserler pavyonu ve eski çağlardan kalma el yazması dinî eserlerin sergilendiğ i alanlar var.
 
Tel Aviv’deki “Tel Aviv Sanat Müzesi”nde ise, klasik ve modern sanat eserlerini görmek mümkün. Tabii, bu eserlerin çoğu Yahudi sanatçıların ürünlerinden oluşuyor. “Hayfa Müzesi” ise daha çok arkeolojik buluntalara ayrılmış. Tel Aviv Üniversitesi kampusü içinde yer alan “Beit Hatefutsot” müzesinde ise, Diaspora Yahudilerinin çağlar boyunca dünyanın her yerinde sürdürdükleri yaşam tarzlarını gösteren objeler sergileniyor ve belgesel film gösterileriyle bilgilendirme yapılıyor.
 
Ama, ülkeye gelen yabancı lara israillilerin en çok göstermek istedikleri müze, Kudüs’teki “Yad Vashem” müzesi. ikinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan soykırımın izlerini sürekli canlı tutmayı amaçlayan müzede, soykırıma maruz kalmış Yahudilerin bireysel izleri, geride bıraktıkları gözlük, mektup, fotoğraf gibi somut objelerle ve olaylara tanı k olanların anlattıkları- nı aktaran film gösterileriyle ziyaretçilere sunuluyor. Bu çok özel müzenin girişinde, öldürülen 6 milyon yahudinin anısı- na hiç sönmeyen bir ateş var. Siyah mermer döşeli zeminde hangi kampta kaç yahudinin öldürüldüğü yazılı. Toplama kampları, kamplara yahudi taşıyan vagonlar, gaz odaları aynen canlandırılmış. Müzede Polonya’daki bir gettodan getirilen orijinal sokak taşları dahi sergileniyor. Denilebilir ki, Yahudi soykırımını unutturmamak, israil için ulusal kültürün -ve belki de ulusal kimliğin önemli bir parçası sayılıyor.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1