New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

 
 
Lübnan sınırına oldukça yakın olan Hayfa, ülkenin üçüncü büyük şehri. Kentte Yahudilerle birlikte oldukça kalabalık bir Arap nüfusu da yaşıyor. Hayfa, Bahai’lerin ve Katolik Karmelit Rahibelerinin de merkezi konumunda.
 
Hayfa, Karmelit Rahibelerinin kurduğu ve “Stella Maris” adıyla bilinen Karmelit Manastırı ve Anıt Zeytin ağacı önündeki Meryem Ana heykeli ile 19.yüzyıl sonları nda küçük bir yerleşim yeriymiş. Hicaz demiryolunun denize paralel bir hatla buralara gelişiyle önemi hızla artmış ve bu küçük kasaba uluslararası bir liman şehrine dönüşmüş.
 
 ÜÇ KATLI KENT
 
Hayfa, üç katlı bir yerleşim merkezine benziyor. fiehir kıyıya inen bir eğim üzerinde üç aşamalı şekilde yapılanmış. Deniz tarafındaki alt kesimde liman tesisleri ve ticaret merkezleri yer alıyor. Orta bölümde kentin eski mahalleleri var. Üst kesimde ise, denize tepeden bakan yeni modern semtler, parklar, çam ormanları ve geniş caddeler bulunuyor. Ana arter Ben-Gurion bulvarı, sevimli butiklerle dolu.
 
 Hristiyanlık, Müslümanlık ve Bahailik için kutsal olan Karmel Dağı Hayfa’da bulunuyor. Dağ geniş bir doğal rezerve sahip. Ayrıca, Hz ilyas’ın mağarası da burada ve anısına inşa edilmiş bir anıt var. Birçok Yahudi mezarının bulunduğ u bu mekanda, Yunanlı lar da bir zamanlar Zeus adına bir tapınak da yapmışlar.
 
 Hayfa, önde gelen Yahudi yerleşim bölgelerinden. Geçmişte, Hristiyanlardan satın alınan bataklıkları ıslah edip çiftlikler kurmuşlar. Arap-israil çatışmalarının en şiddetli bölümü de burada geçmiş.
           
 
BAHAiLERiN MERKEZi
 
Yine Karmel Dağı yamaçları nda Bahai dininin, güzelliğiyle, değişik dizaynlarıyla nam salmış bahçe ve teraslarını barındı ran dünya merkezi var. Bahailik 1800’lü yılların ortasında iran’da, Bab'ın yeni bir çağın ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle ortaya çıkmış. Kurucusu Bahaullah Bağdat'ta sürgünde iken peygamberliğini ilan etmiş. iran’dan sınır dışı edilince yaşadığı yerler arasında Hayfa ve Akka da var. Bab’ın anıtkabri burada. Yaldızlı kubbesi, italyan mermerleri, granitten kolonları olan tapınağı çevreleyen bahçeler, yemyeşil çimenleriyle çok görkemli. Bahailerin kıblesi Akka. Dinlerin kardeşliğini savunuyor, siyasetle ilgilenmiyorlar. Irk, inanç, sınıf, milliyet, cinsiyet, kadın, erkek ayrı mı ve son peygamber kavramı yok.
 
 Karmel Dağı’nda iki Dürzi köyü kalmış: “Isfiya” ve “Dalyat el-Karmel”. Halep şivesiyle arapça konuşuyorlar. Din adamları ve kadınlar lacivert cüppe giyip beyaz sarık takıyor. Ölümden sonra ruhun yeni doğan bir çocuğ a geçtiğine inanıyorlar. Tek eşliler. Diğer dinlerle evlilik yasak. Dürziler yaşadıkları her yerde iyi asker olarak ün yapmı şlar. Akka, Hayfa'nın eski bölümü, tıpkı Yafa-Tel Aviv örneğinde olduğu gibi. O da Hayfa’ya biraz uzaktan bakıyor. Akka, iyi korunmuş durumda ve adeta bir açık hava müzesi gibi. Bir Yahudi şehrinden çok, Haçlı, Memlük, Eyyübi, Osmanlı şehri gibi görünüyor.
 
OSMANLI ESERLERi
 
Şehirde, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser var: Başta kale ve tüm ihtişamı ile Cezzar Ahmet Paşa külliyesi olmak üzere, Saat kulesi, Bahriye Camii, Medrese, Sinan Paşa Camii.. Cezzar Ahmet Paşa’nın adını taşı yan cami renkli taşlardan, granit sütunlardan yapılmış, yeşil kubbeleri var. Kale surları içinde bir saray, hamamlar, hanlar, Türk pazarı, çarşılar ve Zeytuniye Camii bulunuyor. Kale, ingiliz mandası döneminde Yahudi direnişçilerin de kapatı ldığı bir hapishaneye dönüşmüş. Bahailiğin kurucusu Bahaullah da burada tutulmuş bir dönem.
 
Mısır, muz, pamuk ve ayçiçeğ i tarlalarıyla dolu Hayfa, modern bir kültürsanat, endüstri ve liman şehri. Çok sayıda müze var: Yahudilerin israil’e yerleşim tarihini ve şehir halkının kültürel orijinini anlatanından, denizcilik ya da sanat müzesine kadar. Her tür yerel ya da uluslararası sergi, bale, konser, konferans gibi etkinlikler de sık sık organize ediliyor.
 
Liman, Eilat-Hayfa petrol boru hattının son durağı. Hava, kara, deniz ulaşımında yerel/uluslararası komünikasyon merkezi de burası. Ve Hayfa Üniversitesinde, çok ünlü “israil Teknoloji Enstitüsü” bulunuyor.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1