New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

EKONOMİ
HER ŞEYDEN ÖNCE AR-GE

 
Küçük bir ülke olan israil’in çok disiplinli bilimsel ve teknolojik çalışma politikaları var. Bilim insanları yetiştiriyor. Özellikle sanayi sektöründe bilimsel araştırma ve uzmanlaşma merkezleri kurulması, bunların geliştirilmesi ve akademik altyapı nın güçlendirilmesi çok önem taşıyor. Bu alanda çalışan kişi sayısı oldukça yüksek. Aynı şekilde AR-GE (Araştırma- Geliştirme) çalışmalarına ayrılan finansal kaynak büyük boyutlarda.

EKONOMİ VE SANAYİ

İsrail ekonomisi turizm, tarım ve sanayi eksenli. Güçlü bir lobiye sahip olan Diaspora Yahudileri de ekonomiye büyük destek getiriyor. Kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksek; 2006 verilerine göre 26,800 Dolar. 2007’de, OECD ile üyelik müzakereleri başlamış. Üyelik halinde ülkeye yabancı sermaye akacak. israil’in büyüme hızı yüzde 4,8 (2006).

Sanayi, ülkede gelişmekte olan bir sektör; özellikle Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde. Toplam işgücünün yüzde 33’ü sanayi alanında çalışıyor. Başlıca sınai sektörler, elmas işletmeciliği, silah üretimi, potasyum ve bakır madenleri, ilaç, optik, elektrik malzemesi, ileri teknolojik ürünler, ağaç ve kağıt ürünleri, fosfat, gıda, tütün, çimento, yapı, metal, kimyasal madde, plastik, tekstil ve ayakkabı üzerine. Bu arada Lut Gölü tuz, Necef Çölü de doğalgaz varlığı nedeniyle önemli.
 
GÜVENLİK SORUNU

İşsizlik oranının yüzde 9 (2005), enşasyon oranının ise yüzde 0,1 (2006) olduğu ülkede, son dönemde Savunma Sanayi şirketi “Israel Military Industries”in özelleştirilmesi için çalı şmalar yapılıyor. Petrol rafinerilerinin özelleştirilmesi de gündemde. Aslında, israil’in arap komşularıyla ve Filistinlilerle barış sürecini hayata geçirememesi, ekonomiye pek olumlu yansımıyor. Tehdit ve güvenlik eksenli politikalar nedeniyle ülke bütçesinin çok önemli bir bölümü savunma harcamaları- na ayrılıyor. Askeri donanım ve nükleer silahlar hep öncelik taşıyor. Güvenlik ve istikrar sorunları, kendini turizmde de gösteriyor ve bu sektörde beklenen gelir rakamlarına ulaşılamıyor.

Aynı sorun ticaret için de geçerli. Liberal politikalar izlenmesine, gümrüklendirmede indirime gidilmesine ve ihracata teşvik uygulanması na rağmen, israil içinde bulunduğu bölge ülkeleriyle değil, denizaşırı ülkelerle ticaret yapıyor.

ELMASIN DEĞERİ
 
Dış satımın yaklaşık üçte birini elmas oluşturuyor. ikinci sırada ise yüksek teknoloji ürünleri yer alıyor. ihraç edilen tarım ürünleri portakal, muz, narenciye ve üzüm. ihracı yapılan sınai ürünler ise uçak, silah, sanayi hammaddesi, makine ve ekipman, bilgisayar ve yazılımı, kimyasal madde, giyim, tıbbi ve bilimsel cihaz, elektrikli eşyalar, ofis makinaları. Turizm de döviz gelirlerinde önemli bir paya sahip. ithalat kalemleri ise hububat, kimyasal ürünler, askeri donanım, ham elmas, benzin, tarımsal gı- da, demir-çelik şeklinde sıralanabilir.

israil’in ticaret yaptığı ülkeler öncelikle ABD, ingiltere ve Almanya. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Meksika, Romanya ve Bulgaristan ile serbest ticaret anlaşmaları var.

Türkiye ile israil arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar dolar. Askeri anlaşmalardan doğan stratejik harcamalar bu miktarı n dışında kalıyor. Turizm alanında da, Türkiye israillilerin tercih ettiği bir ülke konumunda. 2007 yılında, 518 000 israilli turist Türkiye’yi ziyaret etmiş. THY, istanbul ile Tel Aviv arasında, günde 3 sefer yapıyor.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1