New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

LİBERALLEŞEN EKONOMİ

 
Küba ekonomisi devlet kontrolünde. Marksist-Leninist ilkelere göre şekillenmiş planlı bir ekonomi. 1960’lardan beri süregelen ABD ambargosu, ardından 1990’lı yıllarda Doğu blokunun çöküşüyle bir takım gelirlerin azalması, liberalleşmeyi devreye sokarak denge kurma arayışı getirmiş.
 
Özellikle SSCB’nin yüksek fiyatla şeker aldığı, düşük fiyatla petrol sağladığı düzen yıkılınca gıda maddeleri karneye bağlanmış, yaşam standardı düşmüş. Kişi başına düşen gelir yüzde 40 oranında azalmış. Petrol ve gerekli materyeller olmayınca tarım da büyük zarar görmüş, elektrik kesintileri ve yetersiz beslenme baş göstermiş. Bu da zorunlu olarak liberalleşme yolunu açmış.
 
Son dönemde Küba’da özel girişimi özendirmek ve gıda-tüketim malları ndaki yoksunluğu gidermek amacı yla düzenlemelere gidiliyor. Küçük çapta ticaret serbest. Yabancı yatı- rımlar da teşvik ediliyor. 1980’lerde ekonomide devlet sektörünün yüzde 91 olan payı, 2000 yılında yüzde 77 düzeyine gelmiş durumda. Tarımdaki sübvansiyon zayışayınca sanayi ön plana çıkmaya başlamış. Hizmet sektörünün ekonomi içindeki payı da yüksek. Bütçe harcamaları nda öncelik ise eğitime ve sağ- lığa veriliyor.
 
EKONOMiNiN ELiNDEKi KOZLAR Ülkenin doğal kaynakları nikel, kobalt, demir cevheri, krom, bakır, tuz, kereste ve petrol. Tarımsal ürünler de şeker, tropikal meyveler, tütün, kahve, fasulye, pirinç, patates olarak sı- ralanabilir. Balıkçılık ve hayvancılık da üretim kalemlerinden.
 
Turizm son yıllarda son derece önem kazanmış ve canlanmış durumda. Turizm artık Küba ekonomisinin ciddi bir gelir kaynağı ve itici gücü. Fidel Castro’nun ülkesini görmek ya da Küba purolarını, danslarını tanı- yabilmek hayli cezbedici. Turistler öncelikle Kanada ve Avrupa’dan geliyor. Yıllık turist sayısı 2 milyon kadar, elde edilen gelir de yaklaşık 2 milyar dolar. Turizmden elde edilen gelir, artık şeker kamışı üretiminden gelen kazancı geride bırakıyor.
 
Küba’nın ticaret taptığı ülkeler arası nda Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, ispanya, Hollanda, Venezüela, ABD, Almanya, italya, Meksika ve Japonya bulunuyor.
 
ihraç edilen ürünler nikel, şeker, tütün, balık, tıbbi malzeme, narenciye ve kahve. Dünya nikel üretiminin yüzde 6.4'ü Küba’dan. Ciddi bir el emeği ile yılda milyonlarca puro üretiliyor. Dört yüzyıllık ispanyol sömürge döneminden miras kahve ve şeker kamışı Küba’nın en önemli gelir kaynağı. işgücünün yüzde 21'i tarı m sektöründe çalışıyor. ithal ürünleri ise petrol, gıda, makine ve parçaları, kimyasallar.
 
GSMH yaklaşık 4 000 dolar, büyüme oranı ise yüzde 7,5. Enşasyon oranı yüzde 5, işsizlik oranı da yüzde 1,9. DTÖ çerçevesine uyum amacıyla gümrük düzenlemeleri 1996 yılında yenilenmiş. Batılı şirketler ile ortak yatırım yapma önünde yasal bir engel de yok. 2007 itibariyle yaklaşık 230 yabancı sermayeli şirketin yüzde 40'ı endüstri ve tarım alanında faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin yüzde 54'ünü ispanya, Kanada ve italya şirketleri oluşturuyor.

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1