New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

BUĞDAY BAŞAKLARI ÜLKESİ UKRAYNA
 
Ukrayna, geniş ovalarıyla hem bir tarım ülkesi, hem de yüksek teknolojinin önde geldiği bir sanayi ülkesi. Aynı zamanda, oya gibi işlenmiş kiliseleri, müzeleri, sanatçıları ve dünya çapındaki bilim adamlarıyla, yüksek bir kültür düzeyine sahip.
 
Ukrayna, Orta-Avrupa’nın güney-doğusunda yer alıyor. Yüz ölçümü yaklaşık 600.000 km2. Nüfusu 48 milyon. Ukrayna’yı karadan çevreleyen komşu ülkeler: Rusya, Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova. Güneyde ise, Karadeniz var. Avrupa’nın 3üncü büyük nehri olan Dinyeper nehri de Ukrayna’yı boydan boya kesiyor ve dev hidroelektrik santraller kurulmasına imkân veriyor. Avrupa’nın en büyük hidrolik santrali Ukrayna’da.
 
Kozmopolit bir yapıya sahip olan ülkede, halkın yüzde 78’i Ukraynalı, yüzde 17’si Rus, yüzde 5’i Yahudi. Bu üç ana grubu Beyaz Ruslar, Moldovalılar, Tatarlar, Bulgarlar, Polonyalılar, Macarlar, Romenler, Rumlar, Ermeniler, Çingeneler, Almanlar, Azeriler ve Ahıskalılar takip ediyor. Resmi dil Ukraynaca. Kullanılan diğer diller Rusça, Kırım Tatarcası ve diğer azınlık dilleri. Nüfusun yarıdan fazlası Rusça biliyor.
 
Kuruluş yılları
 
Ukrayna’nın kuruluşunun temelleri 6ncı yüzyılda atılmış. Daha önceleri çeşitli kavimlerin gelip geçtikleri, yerleşip yok oldukları bu topraklarda, bazı Slav grupları Kiev kentini oluşturmaya başlamı şlar. 9uncu yüzyılda, önemli bir ticaret merkezi haline gelen Kiev, tarihteki ilk Slav kent devletinin (Kievan Rus) merkezi olmuş. 11inci yüzyılda ise, Kiev Prensliği Avrupa’nın en geniş ülkesi haline gelmiş.
 
14üncü yüzyılda Polonya ve Litvanya’nın, 16ncı yüzyılda Kazak’ların yönetimine geçen Ukrayna, 18inci yüzyılda ise Avusturya ile Rusya arasında paylaşılmış.
 
Ukrayna’nın modern zamanlardaki ilk bağımsızlığı ise, 1917-1920 yılları arasında gerçekleşmiş. Daha sonra, Ukrayna, Rus devriminin ardından kurulan SSCB’ye katılıyor ve Sovyetler Birliğinin parçalanması üzerine de, 1991 yılında yeniden bağımsızlığını kazanıyor.
 
“Turuncu Devrim” ve sonrası
 
Bağımsızlığın ardından çok sıkıntılı bir süreçten geçen ülkenin artık yeni yeni toparlanmaya başladığı söylenebilir, çünkü parçalanmanın eşiğinden dönüldü. ABD ve Rusya gibi iki süper gücün arasında sıkışan Ukrayna bu toprakların renkli devrimlerinden birini yaşadı. 2004 yılında tartışmalı bir devlet başkanlığı seçimi yapıldı. “Turuncu Devrim” adıyla anılan bu süreçte, toplumsal baskı ve kitlesel protestolar sonucu seçimler yenilendi. Bugünkü Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, turuncu devrimle iktidara geldi. Çıkan siyasi kriz, ülkenin bütün kurumlarını etkisi altına aldı. Seçmen, Rusya yanlısı (parlamenter cumhuriyeti savunan, NATO ve AB’ye muhalif) ve Batı yanlısı (AB ile bütünleşme ve NATO ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana) olarak ikiye ayrıldı. Neyse ki, bugün kriz sona ermiş ve toplumsal istikrar sağlanmış bulunuyor.
 
Ukrayna’nın yönetim biçimi yarı başkanlık sistemi. BDT ülkeleri içerisinde yeni Anayasasını en son kabul eden ülke (1996). Bayrağı mavi ve sarı iki şeritten oluşuyor. Mavi gökyüzünü, sarı verimli toprakları ve buğdayı temsil ediyor. Verhovna Rada diye adlandırılan parlamentoda 450 üye var. Parlamento seçimleri dört yılda bir, Cumhurbaşkanlığı seçimi ise beş yılda bir tekrarlanı yor. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Başbakanı atıyor, atama da meclis tarafından onaylanıyor. Cumhurbaşkanı egemenliğin, Devletin bütünlüğünün, vatandaş hakları nın ve özgürlüklerin garantörü sayılıyor. Geniş yetkilerle donatılmış. Yasaları veto etme hakkına sahip, silahlı kuvvetlerin Başkomutanı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin de Başkanı. Yurtdışı ilişkilerde Ukrayna’yı temsil etme, uluslararası anlaşmaları imzalama ve onaylama yetkileri de Cumhurbaşkanında.
 
Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, aynı zamanda seçimlerden ikinci parti olarak çıkan “Anavatan Partisi”nin de lideri. 1999 yılından bu yana siyasetin içinde olan bu hanım politikacı, “Turuncu Devrim”in de önde gelen liderlerinden biriydi.
 
Ukrayna’da yargı erkinin en yüksek kademesi ise, Anayasa Mahkemesi.
 
Zengin kaynaklar
 
Başkenti Kiev olan Ukrayna’da idari bakımdan 24 yönetim bölgesi var. Bunlara “Oblast” deniyor. Ayrıca, özel bölge statüsünde iki belediye (Kiev ve Sivastopol) ve bir de özerk cumhuriyet (Kırım) var.
 
Ülke topraklarının büyük bir bölümü step diye adlandırılan, düz ve ağaçsız ovalardan oluşuyor. Kırım yarımadasında ve Karpatlar bölgesinde dağlar olsa da yükseklikleri fazla değil. Ama çam ormanlarıyla kaplı olduklarından güzel görünüyorlar. Ukrayna da çok sert sayılmayan bir karasal iklim var. Yazları 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, kışları - 30’a inebiliyor. Bol kar alan ovalar adeta bir tahıl ambarı. Dinyeper ve Dinyester nehirleri bütün ülkeye su ve hayat veriyor.
 
Ukrayna, doğal kaynaklar bakımından da oldukça zengin bir ülke. Demir cevheri, kömür, petrol, doğalgaz ve madensel tuz gibi zenginlikler, büyük kentlerin civarı nda önemli sanayi merkezlerinin kurulup gelişmesine yardımcı oluyor. Ukrayna’da aynı zamanda, uçak, gemi, lokomotif, kamyon, bilgisayar, elektronik malzeme ve tarım aletleri gibi ileri teknoloji gerektiren ürünler de yapılıyor.
 
Ama, Ukrayna’da sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş hiç de kolay olmamış. Güçlü bir sanayi, verimli topraklar, zengin yeraltı kaynakları, yetkin ve eğitimli kadrolar ile köklü bir değişim sürecinden geçiliyor. Yetkililer piyasa ekonomisine geçiş sürecinde çok yol alındığını, ama daha fazla deneyime ihtiyaç duyulduğunu açık sözlülükle belirtiyorlar.
 
Ülkeye gelen yıllık turist sayısı ise 17 milyon civarında. Görkemli mimari özellikleri, yeşile doymuş şehirleri, çok farklı kültürel yapılara sahip bölgeleri ve enerjik insanlarıyla Ukrayna gerçekten bir dünya ülkesi olma yolunda.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1