New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

EĞİTİMLİ BİR TOPLUM

 

Yaklaşık 48 milyon nüfusu olan Ukrayna’da, etnik kökeni Ukraynalı olanların oranı yüzde 78 civarında. Ülkedeki diğer büyük etnik grubu ise, yüzde 17 ile Rus kökenli olanlar oluşturuyor. Ayrıca, Ukrayna’da bir çok küçük etnik grup daha yaşıyor.

 

Ukrayna halkının yüzde 67’si kentlerde yaşıyor. Özellikle, ülkenin doğusundaki ve güney-doğusundaki Harkov, Dinyepropetrosk ve Odesa gibi sanayi kentlerinde nüfus yoğunluğu daha fazla. Ülkenin resmi dili olan Ukraynaca yanında, Rusça da yaygın olarak kullanı lıyor. Ama, rusçayı iyi konuşuyor olsalar bile halkın yüzde 88’i ana dili olarak ukraynacayı gösteriyor. Ülkede en yaygın din Hristiyan Ortodoks mezhebi. Ukrayna Ortodoks kilisesi ikiye bölünmüş durumda: bir bölümü kendisini Moskova Patrikliğine bağlı sayarken, diğeri Kiev Patrikliğine bağlı. Ülkedeki ikinci yaygın din ise, Rum Katolik kilisesine bağlı olanlar. Azınlık olarak Yahudiler ve özellikle de Kırım bölgesinde, Müslüman Tatarlar var.

Eğitimin getirisi
 
Dini ve kökeni ne olursa olsun, Ukrayna halkı genellikle eğitimli, teknik konulara, bilime, kültüre ve sanata yatkın. Okuma-yazma oranı yüzde 98’in üzerinde. Halkın yaklaşık yüzde 70’i orta ya da yüksek öğretim görmüş. Zaten Ukrayna’da eğitim altyapısı, Sovyet döneminden bu yana sağlam bir temele oturmuş bulunuyor.
 
7-17 yaşları arasında eğitim zorunlu ve parasız. Ülkede yüzlerce üniversite ve yüksek okul var. Lviv Tıp fakültesi, Kiev Politeknik Okulu, Ulusal Havacılık Okulu, Odesa Politeknik Okulu ve Kiev Taras-Shevchenko üniversiteleri en popüler okullar; Taras-Shevchenko, ülkenin bir numarası. Ukrayna’da üniversitelerin geçmişi 1600’lü yıllara kadar gidiyor. Çok ünlü insanlar yetişmiş bu kurumlarda. Helikopterin mucidi ve Sikorsky helikopterlerinin tasarımcısı Igor Ivanovich Sikorsky ya da Periyodik cetveli bulan Dimitri İvanoviç Mendeleev gibi. İkisi de Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi'nden. Avrupa’nın ilk bilgisayarı da, 1951 yılında Ukrayna Üniversitelerinde yapılmış. Bugün bilgisayar programcısı sayısı açısından ABD, Hindistan ve Rusya’dan sonra geliyor.
 
Mistik inançlar
 
Ukrayna’da çok zengin bir halk kültürü de var. Mistik inanışlar oldukça yaygın ve eski. Örneğin Hristiyan toplumlarda çok görülem “Paskalya Yumurtası” geleneği, Ukrayna’da hristiyanlık döneminden çok önce başlamış. Paskalya yumurtalarını boyamak bir sanata dönüşmüş. Üstelik yumurtaların üzerine yapılan resimler çeşitli anlamlar kazanmış. Kimi zaman ilkbaharın gelişini simgeliyor, kimi zaman yeniden doğuşu. Ukraynalılar, Paskalya Yumurtasına “Pysanka” diyorlar.
 
Hristiyan olmadan önce, Ukraynalılar “şimşek” tanrısına inanırlarmış. Ama yaşadıkları yerlerde cinler, periler gibi varlıkların da olduğu inancıyla, saygıda kusur etmezler, zaman zaman adakta bulunup, kurban da verirlermiş. Bu inanışlar, zamanla oldukça zengin bir halk mitolojisi doğmasına ve bazı hikayelerin ağızdan ağıza nakledilmesiyle bugüne kadar gelmesine neden olmuş.
 
Ukrayna’da günlük yaşam diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı değil. Hala zaman zaman hantal bürokrasi ile boğuşuluyor ama değişim yönünde çok güçlü bir istek var. Ekonomide serbest piyasa koşullarına uyum sağlanması hedeşenmiş. Zorluklar olsa da bu yönde ilerleme kaydedilmiş. Ticaret hayatı gayet aktif ve hem ekonomideki hem de sosyal hayattaki dönüşümün hızına yetişilemiyor. Bu anlamda yatırımcılar için bir cennet. Ve Kiev Ukrayna’nın diğer bölgelerine göre daha pahalı bir şehir.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1