New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1
 

YABANCI YATIRIMLAR

 
Serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra, yabancı yatırımları ülkeye çekebilmek için çok çaba sarf eden Bulgaristan, bu gayretlerinin semeresini görmeye başlamış bulunuyor: 2008 yılında, doğrudan yabancı yatırımlar 6,5 milyar Euro seviyesinde.

Bulgaristan, hızlı bir gelişme gösteren ekonomisi, sahip olduğ u siyasi istikrar ortamı, AB üyeliği ve Karadeniz’e olan kıyı- sıyla önemi artan coğrafi konumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi durumunda.

Bu alanda uygulanmakta olan kurallar da yabancı yatırımcıları cesaretlendirmeyi ve gerekli kolaylı kları sağlamayı hedeşiyor. Bulgar yöneticileri, yabancı yatırımları n ülke ekonomisine nasıl bir canlılık getirebildiğinin farkında.

Neden Bulgaristan’da yatırım yapmalı?

Bulgaristan 2007 yılından beri bir Avrupa Birliği üyesi. Bu üyelik, bir anlamda siyasi ve ekonomik istikrarın sigortası gibi oluyor. Bu da iş hayatında ileriyi görme imkânlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca AB ülkeleri ile ticaret serbestisi, AB’nin ticari ortaklıkları olan EFTA veya EUROMED gibi ülke toplulukları ile ayrıcalı klı ticaret olanakları yabancı yatı rımcılar için bir cazibe unsuru. Bulgaristan, iyi eğitimli ve yabancı dil bilen çok sayıda elemana sahip bir ülke. Bunlara verilecek ücretler ise, diğer Avrupa ülkelerine göre, oldukça mütevazı. Kurumsal vergi de Avrupa’ya göre düşük sayılıyor: kazancın yüzde 10’u. Ayrıca, 5 milyon Euro’yu aşan yatırım projelerinde KDV muafiyeti var. Makina ve diğer donanımlarda yüzde 30- 50 oranlarında yıllık amortisman indirimi uygulanıyor.

Bulgaristan, çift vergilendirmenin önlenmesi konusunda 61 ülke ile anlaşmalar yapmış. Yabancı yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik edilmesi için de 60 ülkeyle anlaşmaları var.

Bazı kısıtlamalar olsa da, yabancı yatırımcıların Bulgaristan’da taşınmaz mülk edinmeleri mümkün. Yabancı yatırımlar konusundaki idari işlemlerin yapıldığı InvestBulgaria Ajansı, gerekli işlemleri hızla sonuçlandırmak için çaba sarfediyor.

Gerek bu elverişli koşullar, gerekse de cazip bir “komşu” ülke olması, bazı önemli Türk firmaları nın da Bulgaristan’da yatırım yapmasına neden olmuş.

Şişe Cam, Sarten Ambalaj, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii gibi ileri düzeydeki firmalar başta olmak üzere, bir çok firmanın üretimi Bulgaristan ile Türkiye’yi birbirine daha da yakınlaştırıyor.

 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1