New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

AB ÜYESi BULGARiSTAN

 

Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasının üzerinden iki yıl geçti. Henüz diğer AB ülkelerinin yaşam düzeyine ulaşılmış olmasa da, Bulgarlar geleceğe umutla bakıyor.

 

 • Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasının üzerinden iki yıl geçti. Henüz diğer AB ülkelerinin yaşam düzeyine ulaşılmış olmasa da, Bulgarlar geleceğe umutla bakıyor.

  Bulgaristan, 1 Ocak 2007 tarihinde, Romanya ile birlikte, Avrupa Birliği üyesi oldu. Üyelik öncesi hazırlıklar sırasında gerekli reformlar ve uyum düzenlemeleri yapılmış ve bunlar AB ülkeleri tarafı ndan yeterli bulunmuştu. Bu uyum düzenlemelerinin Bulgaristan açısından önemli kazanımlar olduğu kuşkusuzdur.

  Kazanılanlar ve henüz kazanılamayanlar

  Coğrafi açıdan bir Avrupa ülkesi olmanın yanı sıra bir Karadeniz ülkesi de olan Bulgaristan’ın katılı- mıyla, “Kiril” alfabesi, Latin ve Yunan harşerinden sonra, AB’nin 3. resmi alfabesi olurken, Avrupa Birliği’nin sınırları da Karadeniz’e dayanmış oldu. Bu durum doğal olarak Bulgaristan’a stratejik bir önem kazandırıyor. Nitekim, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2007 yılında “Karadeniz Bölgesinde Güvenlik ve Siyaset Konsepti”ni hazı rlayarak, bölgenin Bulgaristan ve AB açısından güvenlik ve ekonomik refah alanına dönüştürülmesi konusunda bölgesel işbirliği girişimlerine önderlik etme talebini dile getirmiştir. Görüldüğü gibi, Bulgaristan AB üyeliğiyle birlikte AB’nin ortak savunma ve güvenlik girişimlerine aktif olarak katılma ve karar alıcı konumda bulunma hakkına da kavuşmuştur. Peki, bu siyasi kazanımların dışında, AB üyeliği Bulgar toplumuna neler kazandırmıştır? AB üyeliği, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine ne yönde etkide bulunmuştur? Bu sorulara somut yanıtlar bulabilmek için henüz yeterli bir sürenin geçmiş olmadığı görülüyor. AB üyesi olarak yaşanan 2 yılın ardından, ülkede yabancı yatırımların arttığı, gayrımenkul piyasasında canlanma olduğu, Bulgar ekonomisinin rekabet gücünü arttırmayı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan projelerde başarılar elde edildiği bir gerçek. Ancak, üyelik süresinin henüz çok kısa olmasının, sıradan vatandaşın yaşam kalitesinin yeteri kadar iyileşmesine izin vermediği de bir diğer gerçek. Dublin merkezli araştırma kuruluşu Eurofound tarafından Eylül 2007 ile Şubat 2008 arası dönemde gerçekleştirilen bir ankete göre Bulgarlar, yaşamdan memnuniyet konusunda 5,8 puanla AB üyesi ülkeler listesinin en altında yer alı- yorlar. Tabii, “yaşamdan memnuniyet “ konusu daha çok gelir ve istihdam koşullarını ön plana çıkarıyor. Bu sonuçlar, henüz 2 yıllık AB üyeliğinin ardından, Bulgar halkı- nın henüz yüksek bir refah seviyesine ulaşmış olmadığını gösteriyor. Zaten, Bulgar devleti de, AB üyeli- ğinin ardından Bulgar vatandaşları- nın refah düzeyinin ancak önümüzdeki 12 yılda artacağını düşünüyor ve bu aşamada çeşitli AB fonlarını en önemli araç olarak görüyor. Bulgar halkı ise, artık Avrupa’lı olmanı n verdiği moral desteğin de etkisiyle, geleceğe umut ve güvenle bakıyor.

  AB’nin yanılgısı

  Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine tam üye olması ile Batı Avrupa yönüne bir göç dalgasının başlaması ndan korkan ve bu konuda önlemler alan bazı AB ülkeleri yanılmı ş bulunuyor. Böyle bir göç furyası olmamış, korkular asılsız çıkmı ştır. Yine AB ülkelerini ürküten diğer bir konu, Moldova, Ermenistan, Gürcistan gibi çevre ülkelerden, Bulgaristan yoluyla kayıt dışı göç ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinin AB’ye sızmasıdır. Ancak, Bulgaristan yönetiminin bu konuya da ciddi bir biçimde eğildiği görülüyor. Zaten 2011 yılında, Bulgaristan “Schengen” alanına dahil olacak. Bulgaristan, 2013 yılında da “Euro” bölgesine dahil olmayı ve parası nı değiştirmeyi hedeşiyor. Madeni paraların üzerindeki ulusal figürün ne olacağı şimdiden belirlenmiş bile. Paralarda “Madara süvarisi” yer alacak. Yüksek yaşam standartları bakı- mından AB içindeki değerlendirmeler göz önünde tutulduğunda, Bulgaristan’ın diğer üyelerin ortalama gelişmişlik endekslerinin gerisinde kaldığı görülüyor. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda hızla değişeceği beklentisi de Bulgaristan’da oldukça yüksek seviyede bulunuyor.

 •  
   

  SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

  Geri

  Anasayfa

  New Page 1