New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

 BÜYÜKELÇi BRANiMiR MLADENOV: “iLiŞKiLERiMiZ BiR BAŞARI HiKAYESi”

 

Bulgaristan ve Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 130. yılını kutlarken, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Mladenov yalnızca tarihe değil, iki halk arasındaki ilişkilerin bugünkü dinamizmine de dikkat çekiyor.

 

 • DiPLOMAT ATLAS: Bu yıl, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin 130’uncu yıldönümü. Neler söylemek istersiniz?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Genç Bulgar Krallığı ilk diplomatik temsilciliklerini 19 Temmuz 1879’da istanbul’da, Belgrat’ta ve Bükreş’te açmıştı. O zamandan bugüne, ilerleme dönemleri de oldu, hassas dönemler de yaşandı. 130 yıl gibi uzun bir sürede, ilişkilerimizin bu gibi iniş-çıkış dönemlerinden geçmesi normaldir. Ama genelde, Bulgaristan ve Türkiye daima iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini koruma gayreti içinde olmuşlardır. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı sırasında, Bulgar hükümeti Atatürk’e ve yeni kurulmuş olan Türk devletine maddi ve hatta askeri- teknik destek verdi. Daha sonra, Atatürk izmir’deyken, Bulgaristan Başbakanı Edirne’deki başkonsolosumuzu Atatürk’le görüşmeye yolladı. Bu görüşme esnası nda Atatürk şunları kaydetti: “Balkanlarda bize dost bir millet lazımdır ve Bulgar milleti bu ihtiyacı mıza en iyi cevabı vermektedir. Halklarımız arasındaki dostluk hem bizi, hem de sizi daha güçlü ve bağımsız yapacaktır”.
   
  DiPLOMAT ATLAS: Bu yılı nasıl kutlayacaksınız?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Bu yıldönümünü gerektiği şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz. 22 Mayı s’ta, Ankara’da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Sofya Üniversitesi’nin işbirliğiyle bilimsel bir konferans düzenliyoruz. Ayrıca, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarını anlatan bir kitap ve sergi üzerinde çalı şıyoruz.
   
  DiPLOMAT ATLAS: ilişkilerin bugünkü durumunu nasıl görüyorsunuz?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Siyasi ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Her iki taraf da Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin son 20 yılda gösterdiği gelişmenin Güneydoğu Avrupa’daki tüm ülkeler için örnek teşkil edecek bir başarı hikâyesi olduğunu düşünüyor. Bunun son göstergesi, Başkan Parvanov’un 2008 Aralık ayında Ankara’ya yaptığı resmi ziyarettir. iki ülke arasında hiçbir siyasi sorun bulunmuyor. Elbette ki, her iki ülkenin bazı kesimlerinin, dolayısıyla da bizatihi ülkelerimizin çıkarına yönelik çözüm bulmaya çalı ştığımız konular vardır. Görüşmeler sırasında, Cumhurbaşkanları mız bu gibi konulara çözüm bulacak bir Ortak Komisyon kurulması konusunda mutabakata vardı lar. Bu komisyon ilk toplantısını bu ay yapacak. Biz, sadece komşu ve dost değil, aynı zamanda ortak ve müttefikiz de. Türkiye bizi NATO’ya üyelik sürecimizde destekledi; Bulgaristan da Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecini destekliyor.
   
  DiPLOMAT ATLAS: iş ilişkileri hakkında neler söylenebilir?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimizde en dinamik biçimde gelişen bölüm oldu. 2001 ve 2008 yılları arasında karşılıklı ticaret hacmi 700 milyon dolardan 4.3 milyar dolara yükseldi. Türkiye, Bulgaristan’ın güneydoğu Avrupa’daki bir numaralı ortağı ve Bulgaristan’ın ihracatında en büyük pazar. Aralık 2008’de Cumhurbaşkanı Parvanov’un Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında, kendisi, Cumhurbaşkanı Gül ve iş Konseyimizin üyeleri 10 milyar dolarlık bir rakamı hedef olarak ortaya koydular. Bunun sadece iyi niyetli bir temenni olmadığını düşünüyorum. Ortada bir potansiyel var. Şu anda, Bulgaristan’daki en büyük Türk yatırımcı, üç yeni modern cam fabrikasıyla, fiişe Cam. Diğer büyük yatırımcılar arasında ise, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, Sarten Ambalaj Sanayii, Dedeman otelleri ve Doğuş inşaat gibi firmalar var. Türkiye’deki en önemli Bulgaristan yatırımı ise, izmit’de modern bir motor yağı fabrikasına sahip olan Prista Oil. Elbette küresel ekonomik ve mali kriz ticari ilişkilerimizi etkiliyor ancak içinde bulunduğumuz günler, her iki hükümetin de iş çevrelerini cesaretlendirecek yeni teşvik tedbirleri alması için doğru bir zaman.
   
  DiPLOMAT ATLAS: insani ve kültürel düzeyde de Bulgaristan ve Türkiye birbirlerine çok yakın...
   
  BRANiMiR MLADENOV: Bulgaristan ve Türkiye halkları genellikle birbirlerine “komşu” diye hitap ediyor. Bu yalnızca kelimenin sözlük anlamıyla, coğrafi bir kavram olarak kullanılmıyor. Özel bir yakınlığın ve sıcaklığın da göstergesi. Bulgaristan ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan Türkleri karşı lıklı ilişkiler açısından bir diğer önemli unsur. Türkiye’de yerleşmiş Bulgar vatandaşları da var. Kültürel paylaşımlar oldukça yo- ğun. Biz de, Büyükelçilik olarak, bu paylaşımları desteklemeye çalı şıyoruz. Geçtiğimiz yıl, yalnız Ankara’daki özel galerilerde 25 resim ve heykel sergisi açıldı. Son olarak da, Sofya’daki film festivalinde, en iyi yönetmen ödülünü “Sonbahar” filmiyle Alper Özcan aldı. Hüseyin Karacabey de en iyi Balkan filmi ödülünü “Benim Marlon ve Brandom” filmiyle kazandı.
   
  DiPLOMAT ATLAS: Bulgaristan’a ait, Türk insanının henüz keşfetmediğini düşündüğünüz bir özellik var mı?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Bence Türkiye’nin iş çevreleri, entelektüelleri ve akademisyenleri Bulgaristan’ı iyi tanıyor. Pek çok kişi kaşkaval peynirini, Bulgar şarapları nı, Karadeniz kıyılarını ve kayak merkezlerini biliyor. Son yirmi yılda gerçekleşen demokratik değişikliklerin de bilincindeler. Bunlar memnuniyet verici ancak, biz ayrıca Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliğini, dinamik ekonomisini ve yatırım fırsatlarını da ön plana çıkarmak istiyoruz. AB üyeliğ i, nüfusun yaşam standartlarında gözle görülür ölçüde bir değişme ve AB’ye bakışta olumlu algı- lamalar sağladı. Ülkelerimizin sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği de geliştirilmeli. Aslında, Büyükelçilik olarak bu alanda bazı faaliyetlerimiz de var. Türk Sivil Toplum Örgütleriyle iyi ilişkiler içindeyiz. Gerek ikili ilişkiler, gerekse de AB konularında ortaklaşa konferanslar ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Kısacası, ilişkilerimizi tarihsel perspektiften değil, günümüz ve gelecek açısından değerlendirmeliyiz.
   
  DiPLOMAT ATLAS: Bulgaristan’ı n AB üyeliği deneyimi konusunda başka neler söyleyebilirsiniz?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Tabii, en önemli yasal, yapısal ve kurumsal değişiklikler 1 Ocak 2007 tarihinden önce yerine getirilmişti. Ama, Avrupa ülkeleri ve halkları içindeki yerimizin tescil edildiği bu tarih bir dönüm noktasıdır. Son 3-4 yılda, yüzde 6-7 civarında bir ekonomik büyüme kaydettik. Yabancı yatırımlarda, ücretlerde iyi artışlar oldu, dış borçların milli gelire oranında ise azalma görüldü. Genelde, ülkede fiyatlar da yükseldi ama bu yükseliş diğer yeni AB üyesi ülkelere göre daha küçük düzeyde kaldı. Son iki yılın en önemli hususu, kamuoyu yoklamaları nda da görüldüğü gibi, AB’ye katılım sonrasında Bulgaristan’da halkın hayal kırıklığına uğramamasıdır. Tam tersine, olumlu duygular ve iyimserlikte artış gözlemleniyor.
   
  DiPLOMAT ATLAS: Peki, Türkiye ile ilişkilerde önümüzdeki 130 yıl nasıl geçecek?
   
  BRANiMiR MLADENOV: Türkiye ve Bulgaristan çok iyi iki dost ve komşu ülke. Bulgaristan, iki ülke arasında var olan ortaklık ve işbirliğini daha da geliştirmek konusunda güçlü bir siyasi iradeye sahip. inanıyorum ki, aynı istek ve irade Türkiye’de de var. Bu, aynı zamanda, oldukça güçlü bir irade çünkü hem Bulgar halkının, hem de Türk halkının duygularını ve isteklerini yansıtıyor.
 • SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

  Geri

  Anasayfa

  New Page 1