New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

BÜYÜKELÇİ DRAGOLJUB LJEPOJA:
TİCARET VE YATIRIM ZAMANI

 

Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi, tecrübeli diplomat Dragoljub Ljepoja ile konuşurken, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki işbirliğinin ne kadar yoğun ve kapsamlı olduğuna bir kez daha tanık olduk. Yaptığımız söyleşide ortaya çıkan en önemli mesaj da şu: Özel tarihi ve kültürel bağları ve mükemmel siyasi ilişkileri olan Türkiye ile Bosna-Hersek, bugün iktisadi ve ticari ilişkilerini de aynı derecede geliştirmeye kararlıdır.

 

 

DİPLOMAT ATLAS: Sayın Büyükelçi, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Ben meslekten gelen bir diplomatım. Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde de diplomat olarak çalıştım ve 36 yıllık diplomasi tecrübem var. 20 temmuz 2009 tarihinde, güven mektubumu Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunarak Ankara büyükelçiliği görevine başladım. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Bosna-Hersek’te tamamladım, yüksek lisansımı ise Belgrad’da aldım. Almanca, İtalyanca ve İngilizce konuşuyorum, biraz da Rusçam var ve şimdi de Türkçe öğreniyorum. Evliyim ve 4 çocuğum var. Burada eşim ve oğlumla beraberiz. Diplomatik görevlerimi yerine getirirken eşimden büyük yardım görüyorum. Ankara’ya büyük bir memnuniyetle geldim. Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin her yerinde kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. DİPLOMAT ATLAS: Bosna-Hersek’in Türkiye büyükelçiliği ne zaman açıldı?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Bosna-Hersek’in Türkiye’deki büyükelçiliği 1994’te açıldı. Bosna-Hersek’in ilk Ankara büyükelçisi yazar ve gazeteci Sayın Hayrettin Somun idi. O dönem, Bosna- Hersek’te savaş hala devam ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti, gerek savaş yüzünden Bosna-Hersek’ten kaçan insanların kabulü, gerekse de Bosna-Hersek halkına her türlü yardım konularında çok büyük katkılarda bulunmuştu.
 
DİPLOMAT ATLAS: İki ülke arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu nedir?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler en üst seviyededir. Aramızda herhangi bir sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İki ülke arasında 50’den fazla anlaşma imzalanmış bulunuyor. Son derece dinamik bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanlarından, başbakanlardan ve bakanlardan başlayarak, sivil toplum örgütlerine, sanayi ve ticaret odalarına kadar sürekli karşılıklı ziyaretler yapılıyor. Bu karşılıklı ziyaretler ve işbirliği çabaları neredeyse her gün gerçekleşiyor.
 
DİPLOMAT ATLAS: Türkiye bugün Bosna-Hersek’e ne gibi katkılar sağlamaktadır?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Bosna-Hersek’in euro-atlantik kurumlarla, özellikle de NATO ile birleşmesinde Türkiye’den son derece önemli destek alıyoruz. Bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda da Türkiye’nin desteğini hissediyoruz. Türkiye aynı zamanda Dayton barış anlaşmasının uygulanmasını denetleyen Barış İcra Konseyinin üyesidir. Ayrıca, altyapımızın düzeltilmesinde Türkiye’nin çok önemli katkıları var. Kültür ve bilim alanlarında da iki ülkenin ilişkileri son derece gelişmiştir. Öte yandan, teknik alanda ve tarım alanında Türkiye Cumhuriyeti Bosna-Hersek’e çok destek vermektedir. Bosna-Hersek silahlı kuvvetlerinin mensupları Türkiye’de eğitim görüyor ve bunun yanı sıra çok sayıda Bosnalı öğrenci de Türkiye’de üniversite ve yüksek lisans eğitimi alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nden iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek konusunda çok büyük destek ve anlayış görüyoruz.
 
DİPLOMAT ATLAS: İktisadi ve ticari ilişkilerimiz ne aşamada?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Iktisadi ve ticari ilişkilerimiz, demin saydığım alanlarına göre daha alt seviyelerdedir ama, iki ülke arasında özellikle ticari ilişkileri geliştirmek için ve karşılıklı yatırımları çoğaltmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağımız alan bu ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek olacak. Halen, Natron-Hayat, Şişecam, Çilek, SeHa, Nobel İlaç gibi bazı önemli Türk şirketlerinin Bosna-Hersek’te yatırımları var. Bu şirketleri takip eden iki Türk bankası, Ziraat Bankası ile Vakıfbank, yerel bankalarla birlikte Bosna- Hersek’te faaliyette bulunuyor. Türk Hava Yolları da, “Air Bosna”nın ortakları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra birkaç Türk turizm acentesi Bosna-Hersek’te faaliyet göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren Bosna-Hersek’li acenteler de var.
 
DİPLOMAT ATLAS: Turizm konusunda biraz daha bilgi verebilir misiniz?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: İki ülke arasındaki karasal ulaşımın yani sıra, son derece gelişmiş bir hava ulaşımı söz konusudur. Her gün iki karşılıklı uçuş gerçekleşiyor. Yaz aylarında, “charter” uçuşlarıyla birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşılıyor. Sonuçta yoğun bir turist akışı var. Yılda ortalama 100 000 Bosna-Hersek’li turist özellikle tarihi ve kültürel yapıları görmek ve alışveriş yapmak için Türkiye’ye gelmektedir. Benzer nedenlerle çok sayıda Türk turist de Bosna-Hersek’e gidiyor. Kısacası, turizm alandaki ilişkilerimiz sürekli gelişmektedir.
 
DİPLOMAT ATLAS: Ekonomik ve ticari ilişkiler ağırlıklı olarak hangi alanlarda gelişebilir?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Bosna-Hersek’in çok büyük doğal kaynakları var. Özellikle enerji, tarım ve turizm alanlarında yabancı yatırımları çekmekte başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca savaş zamanında zarar gören altyapının yeniden inşa edilmesi veya onarılması için de son derece önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz 5 ile 7 Nisan tarihleri arasında, Saraybosna’da uluslararası bir yatırım konferansı düzenlemiş ve hem İslam ülkelerinden, hem de Doğu Avrupa’dan çok sayıda yatırımcı davet etmiştik. Yabancı yatırımcılara, toplam değeri 23 milyar avro olan 156 proje sunuldu. En büyük projeler, çok sayıda hidroelektrik ve termal santral inşasını ve rüzgar enerjisi kapasitesinin geliştirilmesini de içeren, enerji sektörüne ait projelerdi.
 
 DİPLOMAT ATLAS: Bahsettiğiniz toplantıya Türkiye’den kimler katıldı?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Konferansın özel konuğu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Başbakanla birlikte Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve diğer bazı bakanlar da katıldılar. Ayrıca, 100’den fazla Türk işadamı da gelmişti. Türk yatırımcılara sunulmak üzere hazırlanacak olan projelerin ve fizibilite çalışmaların hazırlanmasında, özellikle Marmara Grubu Vakfı, DEİK, TOBB, İstanbul Ticaret Odası ve diğer sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri destek verdiler. Somut sonuçlar alınacağından umutluyuz.
 
DİPLOMAT ATLAS: Türkiye ve Bosna-Hersek halkları arasındaki ilişkilere gelirsek…
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Balkanlar ve Balkan ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte tek bir kültürel bölge olarak yaşamıştır. Bu ilişkide, Bosna-Hersek’in Türkiye Cumhuriyeti açısından en önemli konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Yüzyıllarca süren bu ortak yaşam, gerek Bosna-Hersek’te, gerekse de diğer Balkan ülkelerinde son derece derin izler bırakmıştır. Bu izleri bugün de rahatlıkla görebiliyoruz. Burada, Türkiye Cumhuriyet kurumlarından TİKA’nın yoğun faaliyetlerinden özellikle bahsetmekte fayda var. TİKA sayesinde Mostar’daki eski köprü ile Konjic şehrindeki eski taş köprünün onarıldığı bilinmektedir. Ayrıca bu sene Vişegrad şehrinde, Drina nehri üzerindeki Sokullu Mehmet Paşa köprüsünün onarımına başlanacaktır.
 
DİPLOMAT ATLAS: Türkiye’deki Balkan göçmenleriyle ilgili çalışmalarınız var mı?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: İki ülke arasındaki en doğal bağın Türkiye’de yaşayan Bosna-Hersek kökenli Boşnaklar olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlere göre Türkiye’de Balkan ülkelerinden göç etmiş 5 ila 8 milyon kişi vardır. Bunları, Türkiye’de, bilim, kültür, iş ve siyaset alanlarında çok başarılı birer Türk vatandaşı olarak görmek mümkündür. Bahsettiğimiz bu topluluklar, eski Yugoslavya dağıldıktan sonra, çeşitli derneklerde örgütlenmeye başladılar. Bugün bu derneklerin oluşturduğu bir federasyon var ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli katkı ve faaliyetlerde bulunuyorlar.
 
DİPLOMAT ATLAS: Eklemek istediğiniz başka önemi bir husus var mı?
 
DRAGOLJUB LJEPOJA: Bosna-Hersek’in kültürel değerlerini ve yatırım alanlarını Türkiye’de tanıtmak açısından şunu söylemek istiyorum: Biz Türkiye’de iki tane Fahri Konsolosluk daha açtık. Şimdiye kadar sadece İzmir’de bir Fahri Konsolosluğumuz vardı. İzmir’deki Fahri Konsolosluğumuzun başında Sayın Ahmet Kemal Baysak bulunmaktadır. Bursa’da yeni açılan Fahri Konsolosluğumuzda ise Sayın Muzaffer Çilek Fahri Konsolos olarak görev yapıyor. Konya’da ise Sayın Ercan Uslu Fahri Konsolosumuz oldu. Yakında, bu iki yeni temsilciliğin resmi açılışı yapılacak. Her fahri konsolosluğumuzda birer kültür merkezi bulunuyor ve yakında dil kursları verilmeye başlanacak. Ayrıca Ankara Üniversitesi ile de, bir Slav dilleri bölümü açma konusundaki görüşmelerimiz devam ediyor.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1