New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

 
ÜSTESİNDEN GELMEK
Bir yandan sosyalist rejimden serbest piyasa ekonomisine geçiş döneminin çalkantıları, bir yandan da savaş yaralarının sarılması yönündeki çabalar, Bosna-Hersek ekonomisini bir çok güçlüğün üstesinden gelmeğe zorluyor.
 
 

Bosna-Hersek ekonomisi, güçlenmeye çalışan bir ekonomi. Sosyalist Yugoslavya’nın merkezden planlanan ekonomik sisteminin ardından serbest ekonomiye geçiş süreci, aynı durumdaki diğer bütün ülkelerde olduğu gibi, Bosna- Hersek’te de bir takım sorunların yaşanmasına neden olmuştu. 1992-1995 yılları arasında ülkede yaşanan savaşın sebep olduğu yıkım da ekonomik kalkınma sürecine darbe vuran diğer bir önemli neden oldu.

Ama, Bosna-Hersek, bütün bu olumsuzlukları artık geride bırakmış görünüyor. 2000’li yıllarda, istikrarlı bir biçimde yıllık yüzde 5-6 oranında bir büyüme hızı yakalamış olan Bosna-Hersek, sadece küresel krizin dünyayı en çok etkilediği 2008 yılında bir durgunluk yaşadı.

 
Tarımdan endüstriye
 
Geleneksel olarak, Bosna- Hersek ekonomisi daha ziyade tarıma dayanıyor. Ülkede buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinin yanında tütün, pamuk, çeşitli meyveler ve şaraplık üzüm de üretiliyor. Ancak, son yıllarda sanayileşme yolundaki çabaların da sonuç vermeye başladığını ve sanayi ürünlerini ekonomideki payının giderek arttığını gözlemlemek zor değil. Bunda ülkedeki yer altı zenginliklerinin büyük rolü var. Bosna-Hersek’teki önemli linyit yatakları, ayrıca demir cevheri ve boksit, bakır, çinko ve manganez gibi madenler ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
 
Endüstri ürünleri konusunda, Bosna-Hersek’in en önemli kozları olarak, demir-çelik üretimi, tekstil ürünleri, mobilya ve ev aletleri sayılabilir. Ülkede ayrıca montaj sanayi, petrol rafinerisi ve tütün ürünleri alanında tesisler var. Son yıllarda, hidroelektrik kaynakların geliştirilmesi konusunda önemli atılımlar yapıldığı da biliniyor. Bosna- Hersek genellikle maden, tekstil ve giyim eşyası, ağaç ürünleri ihraç ediyor; ithalatında ise, kimya ürünleri, akaryakıt ve gıda ürünleri önde geliyor.
 
 
Başarılı bankacılık
 
1990’lü yıllarda, Bosna-Hersek’te başarılı bir Bankacılık Reformu gerçekleştirildi. 1997 yılında Bosna-Hersek Merkez Bankası kuruldu. 1998’de, yeni para birimi olan “Bosna Konvertibl Markı” hayata geçirildi. Yapılan yeni düzenlemelerle, bankacılık sektörü yabancılar için de cazip hale getirildi. Bugün, ülkede çoğu Avrupa’lı olan pek çok yabancı banka faaliyet gösteriyor. Türkiye’den de Ziraat Bankası Bosna-Hersek’te çalışan yabancı sermayeli bankalar arasında yer alıyor. Bankacılık sektöründe sağlanan bu canlılık, hem sektöre, hem de ulusal paraya olan güveni arttırmış görünüyor.
 
Turizm
 
Bosna-Hersek ekonomisinde önemli yer tutan diğer bir alan ise, hiç kuşkusuz turizm. Özellikle kış turizmi ve kayak imkânları ülke turizminin en büyük kozu. Yaz turizmi ise, kırsal kesimde doğa turizmi olarak değer kazanıyor. Her yıl 600 000 civarında turist ülkeyi ziyaret ediyor. Ayrıca, diğer ülkelerde yaşayan Bosnalıların da özellikle yaz aylarında ülkelerine gelerek yakınlarını ziyaret ettiklerini, bunun da hem alışveriş açısından, hem de gıda ürünlerine getirdiği canlılık açısından, ekonomiye hissedilir bir katkıda bulunduğunu unutmamak gerekiyor.
 
Sonuç olarak bakıldığında, fert başına milli gelirin 6300 dolar civarında olduğu Bosna-Hersek’te, ekonominin yaklaşık yüzde 10’unu tarım, yüzde 25’ini de sanayi oluşturuyor. Hizmet sektörünün payı ise yaklaşık yüzde 65 civarında. Enflasyon oranı düşük olan Bosna-Hersek’in en çok ihracat yaptığı ülkeler, sırasıyla Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Almanya ve Avusturya; en çok ithalat yaptığı ülkeler ise, Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya ve Türkiye.
 

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1