DERGİLERİMİZ

Diplomat ve DiploAtlas

Diplomat Dergisi

Türkiye’nin tek diplomatik magazin dergisi olan DİPLOMAT, Ankara’da aylık ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Okuyucu kitlesinin büyük bir bölümünü Türkiye’de görevli yabancı diplomatlar oluşturmaktadır. Ülkemizdeki yabancı medya temsilcileri, uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri, yabancı ticaret ve kültür merkezleri gibi gruplar da DİPLOMAT‘ın okurları arasındadır.

DİPLOMAT‘ta, ülkemizdeki yabancı Büyükelçiliklerin faaliyetlerine ilişkin haberlerin, Büyükelçiler ile yapılmış mülakatların, Türk aydınlarının görüşlerinin ve Türkiye’nin dış ilişkilerindeki gelişmelere değinen haberlerin yanında, tanıtım, kültür, sanat ve yaşam tarzı gibi konular da yer almaktadır.

Diplomat Dergisi

Türkiye’nin tek diplomatik magazin dergisi olan DİPLOMAT, Ankara’da aylık ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Okuyucu kitlesinin büyük bir bölümünü Türkiye’de görevli yabancı diplomatlar oluşturmaktadır. Ülkemizdeki yabancı medya temsilcileri, uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri, yabancı ticaret ve kültr merkezleri gibi gruplar da DİPLOMAT‘ın okurları arasındadır.

DİPLOMAT‘ta, ülkemizdeki yabancı Büyükelçiliklerin faaliyetlerine ilişkin haberlerin, Büyükelçiler ile yapılmış mülakatların, Türk aydınlarının görüşlerinin ve Türkiye’nin dış ilişkilerindeki gelişmelere değinen haberlerin yanında, tanıtım, kültür, sanat ve yaşam tarzı gibi konular da yer almaktadır.

DiploAtlas Dergisi

DİPLOATLAS dergisi, 2007 yılında DİPLOMAT ATLAS adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergi, 2012 yılında adını, DİPLOATLAS olarak güncelleştirmiştir. DİPLOATLAS ismi derginin tescilli markasıdır.

Türkçe olarak yayınlanan DİPLOATLAS, her sayısında değişik bir ülkeyi konu alan ve derginin tamamında o ülkeyi çeşitli yönleriyle okurlarına tanıtmayı amaçlayan bir tanıtım dergisidir.

Genellikle, dergide, konu elden ülkenin siyasi durumu anlatılmakta, büyük şehirleri konusunda turistik ve coğrafi bilgiler verilmekte, ayrıca ticaret, ekonomi, kültür, spor ve sosyal yaşam konusundaki yazılarla ülkenin geniş bir tanıtımı yapılmaktadır. Her sayıda, ayrıca ilgili ülkenin Büyükelçisi, bazen de Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Bakan vs. gibi üst düzey yetkililer ile yapılmış mülâkatlara da yer verilmektedir.

DİPLOATLAS, ‘Sürekli Basın Kartı’ hamili, deneyimli gazetecilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.

Diplomat Magazine

DİPLOMAT, which is Turkey’s only diplomatic magazine, is published in English every month in Ankara. A great part of its readers comprises foreign diplomats in Turkey. Representatives of the foreign media, high-level administrators of the international firms and the groups such as foreign trade and culture centers in Turkey take place among the readers of DİPLOMAT. In DİPLOMAT, there are news regarding the activities of the foreign embassies in our country, the interviews made with the ambassadors, the news concerning the developments about Turkey’s foreign relations and the views of the Turkish intellectuals, in addition to the issues such as promotion, culture, art and life style.

The magazine aims to appeal to foreign diplomats in Turkey, foreign media representatives and the high-level officials of international firms.

DİPLOMAT will be published monthly, 12 times a year. The circulation of the first issue will be 1,500, all of which will be distributed to readers.

The magazine will be devoted mainly to foreign policy and diplomatic issues. It will also include articles on culture and social life and promotional features.

75 % of the readers of the DİPLOMAT magazine will be foreign diplomats, while 10 % will be members of the foreign press and 15 % will constitute high-level administrators from other sectors. This elite group is composed of sophisticated people who enjoy high incomes and are accustomed to consuming high-quality products, making the new magazine an essential advertising vehicle.

DiploAtlas Dergisi

DİPLOATLAS dergisi, 2007 yılında DİPLOMAT ATLAS adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergi, 2012 yılında adını, DİPLOATLAS olarak güncelleştirmiştir. DİPLOATLAS ismi derginin tescilli markasıdır.

Türkçe olarak yayınlanan DİPLOATLAS, her sayısında değişik bir ülkeyi konu alan ve derginin tamamında o ülkeyi çeşitli yönleriyle okurlarına tanıtmayı amaçlayan bir tanıtım dergisidir.

Genellikle, dergide, konu elden ülkenin siyasi durumu anlatılmakta, büyük şehirleri konusunda turistik ve coğrafi bilgiler verilmekte, ayrıca ticaret, ekonomi, kültür, spor ve sosyal yaşam konusundaki yazılarla ülkenin geniş bir tanıtımı yapılmaktadır. Her sayıda, ayrıca ilgili ülkenin Büyükelçisi, bazen de Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Bakan vs. gibi üst düzey yetkililer ile yapılmış mülâkatlara da yer verilmektedir.

DİPLOATLAS, ‘Sürekli Basın Kartı’ hamili, deneyimli gazetecilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.

Our History

Diplomat Magazine

DİPLOMAT, which is Turkey’s only diplomatic magazine, is published in English every month in Ankara. A great part of its readers comprises foreign diplomats in Turkey. Representatives of the foreign media, high-level administrators of the international firms and the groups such as foreign trade and culture centers in Turkey take place among the readers of DİPLOMAT. In DİPLOMAT, there are news regarding the activities of the foreign embassies in our country, the interviews made with the ambassadors, the news concerning the developments about Turkey’s foreign relations and the views of the Turkish intellectuals, in addition to the issues such as promotion, culture, art and life style.

Önemli Veriler

0
Kişi Çalıştı
0
Sayı Yayınlandı
0
Ülke İşlendi

2004 – 2006

Diplomat

Tüm Sayılar

2006 – 2013

DiploAtlas

Tüm Sayılar